Yollardaki Haklar


Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Türkiye’nin 1951 Cenevre Sözleşmesi’ne koyduğu coğrafi sınırlamayı kaldırması hedefi ile Yollardaki Haklar kampanyası başlatmıştır.

Türkiye, 1951 tarihli Mültecilerin Hukuki Statüsüne İlişkin Cenevre Sözleşmesi ve 1967 tarihli Mültecilerin Hukuki Statüsüne İlişkin New York Protokolüne koyduğu coğrafi sınırlama nedeni ile Türkiye’ye sığınmak zorunda kalan herkese mülteci statüsüne başvuru imkanı vermemektedir. Sayıları 3 milyonu aşan Avrupa Konseyi üye ülkeleri vatandaşı olmayan sığınmacıların Türkiye’de mülteci statüsüne başvurmalarında yasal engeller var.

Türkiye mevzuatında mülteci statüsü sahiplerinin ulaşabileceği haklar daha geniş tanımlanmıştır. Fakat Avrupa Konseyi üye ülkelerinin vatandaşı olup Türkiye’ye sığınan kişi sayısı yok denecek kadar azdır.

Türkiye coğrafi sınırlandırmayı kaldırması durumunda Avrupalı olmayan sığınmacılar (başvuru sahibi, şartlı mülteci ve geçici koruma statüsü sahibi) mülteci statüsüne başvuru imkanına sahip olacaktır.

Bunun için Türkiye’nin coğrafi sınırlamayı kaldırdığını Birleşmiş Milletler’e bildirmesi ve Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu başta olmak üzere ilgili mevzuatta değişiklik yapması gerekmektedir.