Aktivistimiz OlunNEDEN AKTİVİST OLMALISIN?

Her geçen gün, insanlar bir araya gelerek baskıcı yasaları değiştirmek, işkence yapan kişileri adalete teslim etmek ve sadece düşüncelerini dile getirdikleri için hapsedilen insanların serbest bırakılmasını sağlamak için tek bir ses oluyor.

Bağımsız ve küresel bir hareket olan Uluslararası Af Örgütü, dünyanın her yerinden herkes için insan hakları kampanyaları yürütüyor. Biz, hayatın her kesiminden adalet, özgürlük, insanlık onuru ve eşitlik için bir arada duran sıradan insanlarız.

Bir aktivist olarak sen de, senin gibi insan haklarını tutkuyla savunanlarla buluşup etkinlikler organize edebilir ve insanların seslerini duyurarak harekete geçmelerini sağlayabilirsin.

Senin yardımınla, herkesin insan haklarına erişebildiği bir dünya için kampanyalar yapabiliriz.