İstanbul Sözleşmesi'nden ve 6284 Sayılı Kanun'dan Vazgeçmiyoruz!


İMZACI OLUN

Siyasi parti genel başkanı

Sayın siyasi parti genel başkanı

Size İstanbul Sözleşmesi’ne geri dönülmesinin ve 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunun korunmasını sağlamanız için yazıyorum.

İstanbul Sözleşmesi ve 6284 sayılı Kanun kadınları, kız çocukları ve LGBTİ+’ları toplumsal cinsiyet temelli şiddete ve ayrımcılığa karşı koruyan, kadınlara yönelik şiddet ve ev içi şiddetin önlenmesi ve şiddetle mücadele edilmesi konularında önemli yol haritalarını ve yasal düzenlemeleri içeren belgelerdir.

Kadınları şiddete karşı korumak ve toplumsal cinsiyet eşitliğini desteklemek için hukuki bir çerçeve sunan İstanbul Sözleşmesi’nden çekilme kararı hiçbir şekilde kabul edilemez. Milyonlarca kadını, kız çocuğu ve LGBTİ+’yı risk altına sokan ve ayrımcılığı derinleştiren bu karardan derhal geri dönülmelidir.

Şiddete ve ev içi şiddete maruz kalan kadınların, kız çocukların ve aile bireylerinin korunması ve şiddete karşı alınabilecek önlemleri içeren 6284 sayılı (Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair) Kanunun kaldırılması tartışmaları başta yaşam hakkı olmak üzere temel insan hakları tehdit altında olan kadınlar ve kız çocuklar için var olan riski daha da arttırmaktadır ve derhal sona erdirilmelidir.  

Size, 6284 sayılı Kanunun korunmasını ve daha fazla gecikmeden İstanbul Sözleşmesi’ne geri dönülmesini sağlama çağrısında bulunuyorum.

Saygılarımla,


Parlamentonun yeni döneminde tüm siyasi partiler daha fazla zaman kaybetmeden Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’ne geri dönmesini sağlamalı ve 6284 Sayılı Kanun’la ilgili tüm tartışmaları derhal sonlandırmalıdır

14 Mayıs’a kadar binlerce kadın buradaydık ve tüm siyasi partilere İstanbul Sözleşmesi’nden de 6284 Sayılı Kanun’dan da vazgeçmediğimizi söyledik!

Ancak mücadelemiz burada bitmedi biliyoruz; 6284 Sayılı Kanun’la ilgili tüm tartışmalar sona erdilene ve İstanbul Sözleşmesi’ne geri dönülmesi sağlanana kadar haklarımıza sahip çıkmaya ve sesimizi büyütmeye devam ediyoruz.

Çünkü biliyoruz ki,

İstanbul Sözleşmesi’nden çıkılma kararı ve 6284 Sayılı Kanun’un kaldırılması tartışmaları toplumsal cinsiyet eşitsizliğini derinleştiriyor, toplumsal cinsiyet eşitsizliğiyle mücadelenin hukuki zeminlerini zayıflatıyor, şiddet faillerine ceza almaksızın şiddet uygulayabileceklerine yönelik korkunç mesajlar iletiyor, kadınların, kız çocukların ve LGBTİ+’ların yaşam hakkı başta olmak üzere temel insan haklarına erişimlerini engelliyor.

Parlamentonun yeni döneminde tüm siyasi partiler daha fazla zaman kaybetmeden Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’ne geri dönmesini sağlamalı ve 6284 Sayılı Kanun’la ilgili tüm tartışmaları derhal sonlandırmalıdır!

İstanbul Sözleşmesi’nden de 6284 Sayılı Kanun’dan da vazgeçmedik, vazgeçmiyoruz, vazgeçmeyeceğiz!

Arka Plan:

İstanbul Sözleşmesi Nedir?

Kadına Yönelik Şiddet ve Ev İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi (İstanbul Sözleşmesi), doğrudan kadına yönelik şiddet ve ev içi şiddetin engellenmesini amaçlayan ilk uluslararası sözleşmedir ve Türkiye 2012 yılında sözleşmeyi imzalayan ilk ülke olmuştur. İroniktir ki, sözleşmeden çekilen ilk ülke de Türkiye’dir.

İstanbul Sözleşmesi toplumsal cinsiyet eşitliği mücadelesinde yol haritası sunan çığır açıcı bir sözleşmedir ve 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun gibi önemli yasal düzenlemelerin temelini oluşturur.

Sözleşmenin önleme, koruma, ceza yargılaması ve politika koordinasyonundan oluşan dört ilkesi, toplumsal cinsiyete dayalı şiddetle mücadele için kapsamlı bir yapı oluşturmaktadır ve 6284 sayılı kanunun hazırlanması ve onaylanması gibi birçok yasal değişikliğe kapı açmış ve referans olmuştur. Sözleşmenin önleme, koruma, ceza yargılaması ve politika koordinasyonundan oluşan dört ilkesi, toplumsal cinsiyete dayalı şiddetle mücadele için kapsamlı bir yapı oluşturmaktadır ve kadının güçlendirilmesi, şiddetin önlenmesi, önlenemediği durumlarda etkin soruşturma yürütülmesi, destek ve koruma mekanizmaları sağlanması ve ikincil mağduriyetler oluşturulmaması gibi konularda devletlere yol haritası çizmektedir.

6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun Nedir?

6284 sayılı kanun temelini İstanbul Sözleşmesi’nden alan, gerekçesinde İstanbul Sözleşmesi’ne atıflar içeren ve şiddete ve ev içi şiddete maruz kalan veya maruz kalma tehlikesindeki kadınların, çocukların, aile bireylerinin ve tek taraflı ısrarlı takip mağdurlarının korunması ve şiddeti önlemek için alınacak tedbirleri düzenleyen bir kanundur. Ek olarak, 6284 sayılı kanun evli olmayan bireyleri de koruması, şiddet uygulayan kişinin ve şiddetin kendisinin tanımının genişletilmesi ve önleyici ve koruyucu tedbirleri içermesi gibi birçok iyileştirmeyi içerir.