Biz kimiz?Uluslararası Af Örgütü (UAÖ),150'den fazla ülkede, 10 milyondan fazla insandan oluşan ve insan hakları ihlallerinin sona erdirilmesi için çalışan küresel bir harekettir. 1977 yılında çalışmaları nedeniyle Nobel Barış Ödülü'ne layık görülmüştür. UAÖ, İnsan hakları ihlallerini araştırır, belgeler ve bu ihlalleri durdurmak için kampanyalar yürütür. İnsan hakları eğitimi ve savunuculuk faaliyetleri aracılığıyla tüm dünyada herkesin insan haklarından faydalanabilmesini sağlamak için çalışır.

Uluslararası Af Örgütü, herhangi bir devlet, hükümet, siyasi ideoloji, ekonomik çıkar veya dinden bağımsızdır. Bu bağımsızlığı korumak için insan hakları ihlallerine dair araştırma ve kampanya faaliyetleri için devletlerden veya siyasi partilerden para kabul etmez, asli gelir kaynağı dünya çapındaki üye aidatları ve bireysel bağışlardır.

Uluslarararası Af Örgütü’nün vizyonu ve misyonu nedir?

Uluslararası Af Örgütü'nün vizyonu, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi (İHEB) ve diğer uluslararası insan hakları belgelerinde güvence altına alınan tüm insan haklarından, herkesin yararlandığı bir dünya var etmektir.

Bu vizyona ulaşma yolunda Uluslararası Af Örgütü’nün misyonu, bu haklara yönelik ağır ihlalleri önlemeye ve sonlandırmaya odaklanan araştırma yürütmek ve eylemlerde bulunmaktır.

Uluslararası Af Örgütü’nün ne zaman kurulmuştur?

Kampanyalarımıza ilk başladığımız tarih olan 1961 yılından bugüne dek, hiç durmadan dünya çapındaki insan hakları ihlallerini engellemek için çalışıyoruz. Detaylı bilgi için (İngilizce) tıklayın.

Uluslararası Af Örgütü’nün dünya genelinde kaç ofisi bulunmaktadır?

Uluslararsı Af Örgütü'nün merkez ofisi Birleşik Krallık'tadır. Merkez ofisin yanı sıra 68 ülkede 70 ulusal şube bulunmaktadır. Bu şubelerin merkez ofislerinin yanı sıra toplam 49 şehirde daha ofisleri bulunur.

Şubelerin bulunduğu ülkeler şunlardır: Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Arjantin, Avusturalya, Avusturya, Belçika, Benin, Birleşik Krallık, Brezilya, Burkina Faso, Cezayir, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Endonezya, Faroe Adaları, Fas, Fildişi Sahili, Filipinler, Finlandiya, Fransa, Gana, Güney Afrika, Güney Kore, (Hindistan), Hollanda, (Hong Kong), İrlanda, İspanya, İsrail, İsveç, İsviçre, İtalya, İzlanda, Japonya, Kanada, Kenya, Kolombiya, Lüksemburg, Macaristan, Malezya, Mali, Meksika, Moğolistan, Moldova, Nepal, Nijerya, Norveç, Paraguay, Peru, Polonya, Portekiz, Porto Riko, Senegal, Sierra Leone, Slovakya, Slovenya, Şili, Tayland, Tayvan, Togo, Tunus, Türkiye, Ukrayna, Uruguay, Venezuela, Yeni Zelanda, Yunanistan, Zimbabve.

Uluslararası Af Örgütü hakkında

Uluslararası Af Örgütü küresel gönüllü üyeliğe dayalı sivil bir harekettir. 2021 itibarıyla dünya genelinde toplam üye, destekçi ve aktivist sayısı 10 milyonu aşmıştır. Uluslararası Af Örgütü'nün uluslararası tüzüğüne ulaşmak için (Türkçe) tıklayın.