İNSAN HAKLARI DEPREM müdahalelerinin MERKEZİNDE OLMALI

Kriz zamanlarında insan hakları korumalarının, müdahalelerin merkezinde olması hayati önemdedir. Yetkililer insani yardımların etkili ve adil şekilde ulaştırılmasını sağlamalı.

Mehmet Kaçmaz via Getty Images

Herkesin insan haklarına ulaşabildiği bir dünya için kampanyalar yapıyoruz

Uluslararası Af Örgütü 10 milyondan fazla üye ve destekçisiyle, 150'den fazla ülke ve bölgede faaliyet gösteren ve insan hakları ihlallerinin sona erdirilmesi için çalışan bir küresel harekettir.