İlaç şirketlerine seslenin: COVID-19 aşılarında adaleti sağlayın


İMZACI OLUN

İlaç Şirketleri

Sayın yetkili,

COVID-19 eşi benzeri görülmemiş küresel bir sağlık kriziyle Aralık 2020 itibarıyla 1,5 milyon kişinin ölümüne yol açtı. Eşitsizlikleri belirginleştirdi ve ötekileştirilen kesimleri orantısız biçimde etkiledi. Hükümetlerin insan haklarını tehdit eden önlemler almasının yolunu açtı. COVID-19 yayılmaya devam ederken dünyadaki işgücünün yarısını işsiz bırakma ve 150 milyon kadar kişiyi daha aşırı yoksulluğa sürükleme tehdidini sürdürüyor. Bu bilgiler ışığında, COVID-19 testlerinin, tedavilerin ve aşıların geliştirilmesi, üretilmesi ve dağıtılması için küresel olarak verilen olağanüstü çabalar insan haklarına uygun şekilde sürdürülmelidir.

BM İş Dünyası ve İnsan Haklarına Dair Rehber İlkeleri’nde vurgulandığı gibi iş dünyası da insan haklarına saygı göstermekten sorumludur. BM İlaç Firmaları İçin İlaçlara Erişime İlişkin İnsan Hakları Rehberinde ilaç şirketlerinin “ilaçları herkes için erişilebilir hale getirmeye dair insan hakları sorumluluğu” detaylı şekilde açıklanır.

Küresel çapta aşıların geliştirilmesi, yeterli miktarda üretilmesi ve daha sonra dünyanın her yerine zamanında ve kapsayıcı bir biçimde dağıtılması için olası tüm engeller kaldırmalıdır. Bu, COVID-19 aşılarının üretimi için bilgi, teknoloji ve veri paylaşımını ve DSÖ’nün COVID-19 Teknoloji Erişim Havuzu’nu (C-TAP) desteklemeyi de içerir.

Bu bağlamda size, teknoloji transferi dahil olmak üzere, COVID-19 aşıları için münhasır olmayan lisanslar vermeniz, bilgi, teknoloji ve veri paylaşımı yapmanız ve tedarik miktarını diğer üreticiler aracılığıyla artırmak amacıyla yenilikleri paylaşmak için C-TAP gibi küresel mekanizmalara katılmanız çağrısında bulunuyorum.

Saygılarımla,


COVID-19 pandemisi hayatımızın her alanında karşılaştığımız eşitsizlikleri çok daha derinleştirdi. Gelinen noktada aşı dağıtımındaki adaletsizlik hepimizin hayatını risk altına sokuyor. Şimdiye kadar, tüm dünyadaki aşı dozlarının yarısından fazlası dünya nüfusunun yüzde 10’undan azını oluşturan 10 varlıklı ülkede uygulanırken, 100’den fazla ülkede henüz tek bir kişi bile aşılanmadı. İlaç şirketleri COVID-19 hakkındaki bilgi ve teknolojilerini paylaşırsa, diğer firmalar COVID-19 aşıları üretebilir. Bu sayede daha hızlı bir şekilde daha fazla aşı üretebilir ve pandemiyi geride kimse kalmadan bitirebiliriz. Şimdi harekete geçin ve ilaç firmalarını oyuna dahil edin, böylece herkes adil bir şekilde COVID-19 aşısına erişebilmesini sağlayın!

Nerede yaşadığı fark etmeksizin, dünyadaki herkesin COVID-19 aşısına erişebilmesi gerekir. Önümüzdeki günlerde ölümle yaşam arasındaki fark aşılara zamanında erişebilmek veya erişememek olabilir. Mevcut durumda etkinliği kanıtlanan aşıları üretebilen ilaç şirketleri bu yıl dünya nüfusunun çok küçük bir bölümüne yetecek kadar aşı sunamayacak. Üstelik, üretilen aşıların çoğunluğu gelişmiş ülkelere giderken, daha yoksul ülkeler sıranın gerisinde beklemeye devam edecek.

ADİL BİR AŞI: COVID-19 TEŞHİS, TEDAVİ VE AŞILARINA EVRENSEL ERİŞİM SAĞLAMA

RAPORU OKU (TR)

AstraZeneca, Moderna ve Pfizer BioNTech gibi şirketlerin aşı geliştirmelerine ve üretmelerine yardımcı olmak için vergi mükelleflerinin milyarlarca dolarlık parası harcandı. Kamu kaynaklarıyla geliştirmesi sağlanan bu aşılara herkesin erişebilmesi için, geliştirilen bilgi ve teknolojiler paylaşılmalıdır.

Şirketlerin bunu yapabilmesinin bir yolu, kaynakları şirketler arasında bir havuzda toplamak için tasarlanan Dünya Sağlık Örgütü'nün COVID-19 Teknoloji Erişim Havuzuna (C-TAP) katılmaktır. Şimdiye kadar hiçbir şirket C-TAP’a katılmadı.

Yirmi yıl önce, dünya genelinde pek çok insanın İnsan Bağışıklık Yetmezliği Virüsü (HIV) ilaçlarına erişimi ancak önde gelen ilaç şirketlerinin diğerlerine HIV ilaçlarının düşük maliyetli muadillerini üretme izni vermesiyle sağlanabildi. Bu sayede bugün milyonlarca kişinin hayatı kurtuldu. İlaç şirketlerinin bilgi ve teknolojilerini şu anda koruma veya paylaşma şekli, COVID-19 pandemisini nasıl ve ne zaman bitireceğimizi etkiliyor.

İnsan hayatını her şeyin önünde tutmak gerektiğini hatırlatmanın zamanı geldi. İlaç şirketlerine bilgi ve teknolojilerini paylaşarak ve hemen C-TAP'a katılarak insan hakları sorumluluklarını yerine getirmelerini istediğimizi göstermek için harekete geçme zamanı.

Şimdi bir imza vererek küresel harekete katılın ve ilaç şirketlerine herkese adil bir aşı vermelerini söyleyin.