Protestolarda kör edilen öğrenci için adalet sağlanmalı!


İMZACI OLUN

Şili Başsavcılık Dairesi

Gözler Şili’nin Üzerinde” başlıklı raporumuz, o tarihteki Emniyet Genel Müdürü ile olayların meydana geldiği sırada Kamu Düzeni ve Güvenliği Genel Müdürü görevini yürüten, bugünkü Emniyet Genel Müdürü’nün eylemleri ve ihmallerinin soruşturulması gerektiğini sonucuna vardı.

 

Olaylara ilişkin soruşturmalar iki yıldan uzun süredir devam ederken sizi, yalnızca Gustavo’nun yaralanmasında doğrudan sorumluluk taşıyan kişileri tespit etmek ve adalet önüne çıkarmakla kalmayıp, aynı zamanda emirleri ve ihmalleri, fiziksel bütünlük hakkına yönelik yaygın ihlallerin ve Gustavo’yu hedef alan saldırının meydana gelmesine yol açan tüm suç şüphelilerini (uluslararası hukuka uygun bir şekilde ve yeterli delillerin mevcut olması koşuluyla) suçlamak ve yargılamak yoluyla Gustavo için adaleti sağlamaya çağırıyorum.

Saygılarımla,  

">

Sayın Başsavcı Jorge Abbott Charme,

Size, Psikoloji Bölümü’nden yeni mezun olan Santiagolu Gustavo Gatica için adalet talebinde bulunmak üzere yazıyorum. Gustavo 8 Kasım 2019’da bir protestoya katıldı. Polis, uluslararası standartlara aykırı bir şekilde müdahale silahlarıyla protestocuların üzerine ateş açarak protestoyu şiddetle bastırdı. Gustavo polisin bu müdahalesi sırasında her iki gözünden kauçuk fişeklerle vuruldu ve kalıcı olarak kör edildi.

Bildiğiniz gibi, olaylar, ülkedeki toplumsal huzursuzluk ve protestoların bastırılması kapsamında meydana geldi. Uluslararası Af Örgütü bu süreçte çoğunlukla Şili polisi tarafından işlenen yaygın insan hakları ihlallerini ve amirlerin her gün işlenen bu ihlalleri durdurmakta ihmalkâr davrandığını gösteren kanıtlar tespit etti. “Gözler Şili’nin Üzerinde” başlıklı raporumuz, o tarihteki Emniyet Genel Müdürü ile olayların meydana geldiği sırada Kamu Düzeni ve Güvenliği Genel Müdürü görevini yürüten, bugünkü Emniyet Genel Müdürü’nün eylemleri ve ihmallerinin soruşturulması gerektiğini sonucuna vardı.

Olaylara ilişkin soruşturmalar iki yıldan uzun süredir devam ederken sizi, yalnızca Gustavo’nun yaralanmasında doğrudan sorumluluk taşıyan kişileri tespit etmek ve adalet önüne çıkarmakla kalmayıp, aynı zamanda emirleri ve ihmalleri, fiziksel bütünlük hakkına yönelik yaygın ihlallerin ve Gustavo’yu hedef alan saldırının meydana gelmesine yol açan tüm suç şüphelilerini (uluslararası hukuka uygun bir şekilde ve yeterli delillerin mevcut olması koşuluyla) suçlamak ve yargılamak yoluyla Gustavo için adaleti sağlamaya çağırıyorum.

Saygılarımla,  


Barışçıl protestolara katılan Gustavo’nun kör edilmesinde olduğu gibi, fiziksel bütünlük hakkına yönelik ihlallerde sorumlulukları bulunan tüm yetkililerin yargılanması için çağrıda bulunun!

8 Kasım 2019’da, Gustavo Gatica, Şili’de artan eşitsizliklere karşı ülke çapında düzenlenen ve tüm dünyada, halk gücünün ilham verici ve beklenmedik yükselişi olarak manşetlere taşınan protestolardan birine katıldı.

Polis, müdahale silahlarıyla protestocuların üzerine gelişigüzel biçimde ateş açarak bu ve diğer çok sayıda protestoyu şiddetle bastırdı. Silahlar, güç kullanımına ilişkin uluslararası standartlara aykırı olarak kauçuk fişeklerle doluydu. Gustavo her iki gözünden fişeklerle vuruldu ve kalıcı olarak kör edildi.

Başsavcılık Dairesi mevcut durumda bu olayları ve yüzlerce protestocuya yönelik işkence ve yaygın ağır yaralama vakalarını soruşturuyor. Uluslararası Af Örgütü bu nedenle savcılara, yalnızca saldırının doğrudan faillerinden değil, emirleri altındaki güçleri denetlemek ve insan hakları ihlallerinin meydana gelmesini önlemekle yükümlü olan polis amirleri dahil tüm sorumlulardan hesap sorarak Gustavo için adaleti sağlama çağrısında bulunuyor.

Uluslararası hukuka uygun ve yeterli delillere dayalı olarak, cezai sorumluluk taşıdığı düşünülen polis amirleri dahil tüm ilgililerin, Gustavo’nun yaralanmasında olduğu gibi protestocuların fiziksel bütünlük hakkına yönelik yaygın ihlallerdeki sorumluluklarından ötürü suçlanması ve yargılanması için çağrıda bulunun!

Protesto hakkı ve polisin güç kullanımı

GÜÇ KULLANIMI: Herkesin protesto hakkı vardır. Herkesin fiziksel bütünlük ve yaşama hakkı vardır. Polis kolaylaştırmaya, iletişime ve gerilimi azaltmaya öncelik vermelidir. Ayrımcı polis yaklaşımlarına yer olmamalıdır. Aşırı güç kullanımından [ve ayrımcı polis uygulamalarından] devamlı etkilenen [özellikle, ötekileştirilen] gruplar herhangi bir risk olmaksızın protestolara katılabilmelidir.

ÖLDÜRÜCÜ OLMAYAN SİLAHLAR: Polisin görevi zararı ve yaralanmaları en aza indirmektir. Polis, öldürücü olmayan silahların yalnızca insan haklarına uygun şekilde kullanılmasını sağlamak için gerekli tüm tedbirleri (düzenleme, açıklama, eğitim ve hesap verebilirlik) almalıdır. Öldürücü olmayan bazı silahların kolluk faaliyetlerinde yeri yoktur; bu silahlar doğası gereği insan haklarını ihlal eder ve bu nedenle kullanımları ve ticareti yasaklanmalıdır. Öldürücü olmayan diğer birçok silah türü kolaylıkla işkence ve diğer türde kötü muamele teşkil edecek şekilde kötüye kullanılabilir; bu nedenle kullanımları ve ticareti denetim altına alınmalıdır.