Trans kimliklerinin tanınması için mücadele ediyorlar


İMZACI OLUN

Paraguay Yüksek Adalet Divanı Başkanı

Sayın Başkan, 

Sizi, iki trans kadının, İren Rotela ve Mariana Sepulveda’nın kimliklerini yasal olarak tanımak üzere tüm hukuki yolları sağlamaya çağırıyorum. İsimlerini yasal olarak değiştirme ve cinsiyet kimliklerine uygun kimlik belgeleri edinme haklarının engellenmesi ayrımcı bir uygulamadır. Bu uygulama onların eşit eğitim, istihdam, barınma ve sağlık hizmetlerinden yararlanma imkanını olumsuz etkilemekte ve onları şiddete, tacize ve yaftalamaya maruz bırakmaktadır.  
Paraguay’da trans aktivistler susturuluyor ve protestoları sıklıkla yasaklanıyor veya saldırılara uğruyor. Size, bu ayrımcı uygulamaya son verecek yasal çerçeveleri güvence altına alma çağrısı yapıyorum. Cinsiyet kimlikleri yasal olarak tanınmadığı müddetçe transların onurlu, eşit ve güvenli bir yaşam sürme imkanı ve toplumun diğer üyelerine tanınan hak ve korumalara erişimi çok büyük ölçüde kısıtlanmaktadır. 

Saygılarımla, 


İren ve Mariana transların maruz bırakıldığı eşitsizliklere karşı durmak ve değişim talep etmek için barışçıl eylem yapma cesaretini gösteriyor. Sen de onların yanında olduğunu göster!

İren Rotela ve Mariana Supulveda, hayatlarını özgürce yaşamak isteyen iki trans kadın. Ancak Paraguay’da yaşıyorlar ve öylesine büyük bir ayrımcılıkla karşı karşıya kalıyorlar ki her yeni gün, onlar için yeni bir mücadele anlamına geliyor: Zorbalık ve fiziksel saldırıların yanı sıra cinsiyet kimliklerine uygun kimlik belgeleri edinemedikleri için iş bulmakta zorlanıyorlar. Ayrıca yaşadıkları sorunları anlatmaktan da alıkonuyorlar. 

İren ve Mariana tüm bu eşitsizliklere karşı durmak ve değişim talep etmek için barışçıl eylem yapma cesaretini gösteriyor ve hepimize umut aşılıyor.  

Fakat Paraguay’da protestolara katılmak, translar için kolay değil. Paraguay'da translar ve daha genel anlamda LGBTİ+ 'lar, haksız muameleye maruz bırakılıyor ve görünmez kılınmaya çalışılıyor. Bu yüzden, trans aktivistlerin protestoları sıklıkla yasaklanıyor ve bazı durumlarda saldırılara uğruyor. İren ve Mariana yıllardır yasal isimlerini değiştirmek için mücadele ediyor. Kimliklerine uygun belgeler edinebilirlerse bu, devletin onların varlıklarını tanımaya başladığı anlamına gelecek.  

İren, diyor ki: “Kim olduğumu göstermek için dünyaya geldim, bana kim olduğumun söylenmesi için değil.”. Birlikte İren ve Mariana’nın sesi olmalıyız! Paraguay, haklarını kullanabilmeleri için transların kimliklerini yasal olarak tanımalı. Kampanyamıza imzacı ol!

İren ve Mariana’ya yanlarında olduğunu göstermek için, imzacı olmanın yanı sıra yapabileceğin bir şey daha var!  

Mücadelelerine devam etmeleri için onlara dostluk ve umut mesajlarını iletebilirsin.

Mektup adresi: 
Amnesty International Paraguay 
Hassler 5229 entre Cruz del Defensor y Cruz del Chaco,  
Asunción, Paraguay