İnsan hakları savunucularını hedef alan dijital gözetimlere son verilmeli!


İMZACI OLUN

Hükümetlerden harekete geçmelerini talep edin.

İnsan hakları savunucularını hedef alan yazılımlar, kişilerin telefonlarını gözetleme cihazına dönüştürebiliyor. Bu casus yazılımla, kullanıcının bilgisi ve izni olmadan mikrofon, kamera, mesajlar, ses kayıtları ve rehber gibi çok sayıda uygulamaya erişim sağlanabiliyor. Yazılımın yüklendiği telefondaki bütün mesajlar, aramalar, fotoğraflar, mailler okunabiliyor.

Devletler, güvenlik gerekçeleriyle aldıkları yazılımları insan hakları savunucuları sindirmek için kullanmaya son vermeli ve bu konuda sicili kirli olan Fas gibi ülkelere bu tür yazılımların satılmasını engellemek için uluslararası bir koalisyon oluşmalı. İnsan haklarını savunmak bir güvenlik tehdidi değildir ve devletler, insan hakları savnucularını korumak için gerekli önlemleri almalıdır. Bu doğrultuda taleplerimiz şöyledir:

  • Devletler gözetim teknolojilerinin insan hakları savunucuları ve sivil toplumu hukuka aykırı biçimde hedef almak için kullanılmamasını sağlamalı.
  • Gözetim teknolojilerinin, bu araçları insan hakları ihlallerinde kullanılabileceği yönünde somut risk bulunan Fas gibi ülkelere satışı durdurulmalı.
  • Devletler, gözetim teknolojilerinin satışı, transferi ve kullanımının geçici olarak durdurulması çağrısını desteklemeli.

Bu dilekçeyi, insan hakları savunucuları, gazeteciler ve aktivistlere yönelik tehdit, takip ve dijital gözetlemeye son verilmesi talebiyle imzalıyorum.


İnsan hakları savunucularına, gazetecilere ve sivil topluma yönelik dijital saldırılar giderek artıyor. Bu kişiler, dijital cihazlarına izinsiz erişim sağlanarak gizlice gözetleniyor, susturuluyor ve korkutuluyor. Kampanyaya destek vererek bu uygulamaya son verilmesini talep et!

Bazı ülkelerde insan haklarını savunmak ve hakikati ortaya çıkarmak oldukça tehlikeli ve riskli. Devletler, çoğunlukla insanları korkutuyor, taciz ediyor, gözaltına alıyor ve artan bir biçimde dijital gözetim mekanizmalarına başvuruyor.

Dünyanın dört bir yanında devletler, herkesin teknolojik cihazlarını tehlikeye sokabilen ve hedef alınan kişilerin yaptıklarını izleyebilen karmaşık ve izinsiz gözetim teknolojilerini satın alıyor ve satışına izin veriyor. Bu araçlar, insan hakları ihlallerinden kazanç sağlayan özel şirketler tarafından üretiliyor ve satılıyor.

Devletler ve şirketler, bu gözetim araçlarının yalnızca suçluları ve teröristleri hedef almak için kullanıldığını iddia ediyor. Ancak gerçekte, tüm dünyada, Uluslararası Af Örgütü çalışanlarının da aralarında bulunduğu insan hakları savunucuları casus yazılımlarla hukuka aykırı bir şekilde hedef alınıyor.

Fas hükümeti ile iddialara göre Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri hükümetleri defalarca hukuka aykırı olarak aktivistleri ve sivil toplumu hedef aldı. Düşünce ve İfade Özgürlüğüne ilişkin eski BM Özel Raportörü, insan hakları savunucularını ve sivil toplumu gözetim teknolojilerinin kötüye kullanılmasına karşı koruyacak yeterli bir düzenleyici insan hakları çerçevesi oluşturulana kadar bu araçların satışını ve transferini durduracak küresel bir moratoryum çağrısında bulundu.

Tüm bunlara rağmen, dünyanın dört bir yanında devletler durumu görmezden gelerek, casus yazılımları insan haklarını ihlal etmek için kullandığı bilinen hükümetlere gözetim teknolojilerinin satılmasına izin veriyor.

Gözetim teknolojilerinin hukuka aykırı biçimde kullanan hükümetlere satılmasına son verilmeli.
İnsan hakları savunucularının hukuka aykırı biçimde gözetlenmesine son verilmesi için sesimizi yükseltirsek, başarabiliriz!