Kadın hakları için yan yana durmaya devam ediyoruz. Umut, buna bağlı!


Sona erdi

BİZE KATIL

Yan yanaysak #UmutVar

Başta yaşam hakkı olmak üzere kadın hakları ihlallerinin ve toplumsal cinsiyete dayalı ayrımcılığın vardığı boyut, Türkiye’nin geleceği için karanlık bir tablo çiziyor. Bu tabloyu değiştirmenin tek yolu var: aydınlık. Umutla ve kararlılıkla mücadele eden kadın hakkı savunucuları ve aktivistleri yan yana geliyor.

Ben de İstanbul Sözleşmesi’ni ve haklarını savunanların arasında olduğumu beyan ediyorum.


Teşekkürler.

Bu sayfada dayanışma dolu bir mücadele vardı. Burada yürüttüğümüz imza kampanyamıza kısa bir sürede katılan 24651 kişi “Kadın hakları için yan yana duruyoruz, İstanbul Sözleşmesi’nden vazgeçmiyoruz” dedi.

Türkiye , 1 Temmuz 2021’de İstanbul Sözleşmesi’nden çıktı ama verdiğimiz mücadele akıllardan çıkmayacak. #Vazgeçmiyoruz demeye devam edeceğiz. İmzalarınız, kadın hakları alanında sürdüreceğimiz tüm mücadelelerde güç kaynağımız!

Tarihe tanıklık ederken ve haklarımız için mücadele ederken sizlerle yan yana durmak bir onur, her zaman da öyle olacak.

---

Kadın hakları mücadelesinde dayanışma arttıkça, umut da artıyor. Türkiye’de yaşanan ve milyonlarca kadının, kız çocuğun hayatını etkileyen hak ihlallerini durdurmak için “ben de varım” diyen ve kampanyamıza katılan insan sayısı artıyor. Biliyoruz ki kadınlar ve kadın hakları savunucuları her zaman olduğu gibi ayaktalar. Sen de bugün bu mücadeleye elini uzat ve imza ver.

Kadın hakları mücadelesinde büyük bir mihenk taşı da İstanbul Sözleşmesi. Türkiye, Avrupa Konseyi’ne sözleşmeden çekilmek için 22 Mart’ta resmi ihbarı yaptı ve 100 günlük süreci başlattı.  Sözleşme, 1 Temmuz’a kadar yürürlükte olacak. Vaktimiz var, sesimizi duyurmalıyız.

Türkiye sözleşmeden çıkma kararını iptal etmeli ve ayrımcılık yapmaksızın, toplumsal cinsiyete dayalı şiddete maruz bırakılan herkesi daha güçlü biçimde korumak ve desteklemek için sözleşmenin eksiksiz uygulanması yönünde çaba göstermeli.

Umudumuz birbirimize ve birlikte yükselen sesimize bağlı. 
Sen de hemen elini uzat ve aramıza katıl.