Onur Yürüyüşleri özgürce yapılabilsin!


İMZACI OLUN

Onur Yürüyüşleri özgürce yapılabilsin!

Devletler, yasalarda ve uygulamada barışçıl toplanma hakkının kullanılmasını bilfiil kolaylaştırmakla yükümlüdür. Türkiye hukukunda da yer aldığı gibi, barışçıl toplanma özgürlüğü hakkının kullanımı devlet yetkililerinin iznine tabi değildir ve bu hak, uluslararası hukuk ve Türkiye’nin imzaladığı sözleşmelerde belirlenen standartlar uyarınca da koruma altındadır. Bir toplanmayı dağıtmak yönündeki her türlü karar ancak son çare olarak ve gereklilik ve orantılılık ilkelerine uygun olarak dikkatlice alınmalıdır. 

Oysa Türkiye'de Onur Yürüyüşleri yılladır yasaklamalar ve engellemelerle karşılaşıyor. Katılımcılar biber gazı, plastik mermi ve TOMA'nın kullanıldığı şiddetli polis müdahalesine maruz kalıyor, gözaltına alınıyor ve ardından yargı süreçleri ile karşılaşıyor. 

Ben, protesto hakkının temel bir insan hakkı olduğunu farkında olan bir kişi olarak herkesin barışçıl şekilde toplanma, ayrımcılığa maruz kalmadan istediği kişiyi sevme ve kimliğini olduğu gibi yaşama hakkı olduğunu savunuyorum. LGBTİ+'lara yönelik ayrımcı yasağın son bulması ve ve Onur Yürüyüşlerinin özgürce yapılabilmesi için LGBTİ+'ların yanındayım.  


Türkiye’de yıllardır yasaklanan Onur Yürüyüşü bu yıl da tehdit altında. Herkes özgürce ve ayrımcılığa maruz kalmadan istediği kişiyi sevme ve kimliğini olduğu gibi yaşama hakkına sahiptir. Yasaklamalara ve engellemelere karşı dayanışma göster, imzacı ol!

Türkiye’de Onur Yürüyüşleri iki ayrı alanda engellemelerle karşılaşıyor: Protesto hakkı yıllardır sert bir biçimde kısıtlanırken LGBTİ+ hakları da her geçen gün daha fazla saldırıya uğruyor. Onur Yürüyüşü etkinlikleri 2015’ten beri sistematik olarak yasaklanıyor ve bu durum LGBTİ+’ların haklarını talep etmelerini engelliyor. Kamuoyunda bilinen kişilerin 2023’te Onur Yürüyüşü’nü engelleme tehditlerinin yanı sıra LGBTİ+’lara yönelik ayrımcılığı artıran LGBTİ+ karşıtı söylemlere de daha sık başvurdukları gözlemleniyor. Bu yüzden şimdi, bu insan hakları ihlallerine karşı her zamankinden daha kararlı bir duruş sergilemeliyiz. LGBTİ+ haklarını ve protesto hakkını korumalı, Türkiye’de Onur Yürüyüşü’nün yapılabilmesi için birleşmeliyiz. 

İmzacı ol ve Türkiye yetkililerine Onur Yürüyüşü’nün önemli, aktivistlerin ise yalnız olmadığını göster.

Sosyal medyadan dayanışma mesajınla birlikte kampanyamızı paylaşarak sesimizin daha gür çıkmasını sağlayabilirsin. Çünkü; 

Birlikte daha güçlüyüz.