• Güncel Kampanyalar

Julian Assange'a yönelik suçlamalar düşürülmeli


İMZACI OLUN

Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanı

Sayın Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanı William P. Barr,

Size ABD’ye iade davası nedeniyle şu an Birleşik Krallık’ta yüksek güvenlikli Belmarsh Cezaevi’nde bulunan Jullian Assange’a yönelik suçlamaların düşürülmesi amacıyla yazıyorum. 

WikiLeaks’deki çalışmaları nedeniyle gizli belgeleri yayınlamak suçlaması yöneltilen Assange, ABD’ye iade edilmesi durumunda uzun süre hücre hapsi gibi, işkence ve diğer türde kötü muamele kapsamına giren ağır insan hakları ihlalleriyle karşı karşıya kalabilir.

Julian Assange’ın WikiLeaks’te yaptığı çalışmalar suç teşkil etmemelidir. Çünkü bu fiil araştırmacı gazetecilerin mesleki kapasiteleri ölçüsünde düzenli olarak yaptıkları bir iştir. Assange’ın bu suçlamalarla yargılanması, gazetecileri yargılanma endişesiyle kendilerini sansürlemeye sevk edebilir ve ifade özgürlüğü üzerinde caydırıcı bir etki yaratabilir.

İfade özgürlüğü hakkı korunmalıdır. Size, Jullian Assange’a yönelik yalnızca WikiLeaks’deki yayın faaliyetlerinden kaynaklanan tüm suçlamaları düşürme çağrısında bulunuyorum.

Saygılarımla,


Amerika Birleşik Devletleri yetkilileri, Julian Assange’a Wikileaks’teki yayın faaliyetleri nedeniyle yöneltilen casusluk suçlamalarını ve diğer tüm suçlamaları düşürmelidir. ABD hükümetinin, ordunun işlediği olası savaş suçlarını da gösteren gizli belgeleri yayınladığı için Julian Assange’ın peşini bırakmaması, ifade özgürlüğüne yönelik geniş çaplı bir saldırıdan başka bir şey değildir.   

İfade özgürlüğü hakkı korunmalıdır. ABD yetkililerine, Julian Assange’a yönelik yalnızca Wikileaks’teki yayın faaliyetlerinden kaynaklanan tüm suçlamaları düşürme çağrısında bulunun.

Arka Plan

Julian Assange, hakkındaki ABD’ye iade davası nedeniyle şu an Birleşik Krallık’ta, yüksek güvenlikli Belmarsh Cezaevi’nde tutuluyor. ABD yetkilileri Assange’a doğrudan Wikileaks’teki çalışmaları kapsamında gizli belgeleri yayınlamasından kaynaklanan suçlamalar yöneltiyor. Uluslararası Af Örgütü Julian Assange’ın ABD’ye iade edilmesine veya herhangi bir yoldan gönderilmesine karşı çıkmaktadır. Assange, ABD’de uzun süreli hücre hapsi gibi işkence ve diğer türde kötü muamele kapsamına giren tutukluluk koşulları da dahil olmak üzere ağır insan hakları ihlalleriyle karşı karşıya kalabilir. En üst düzey ABD yetkililerinin kamuoyunda Assange’a karşı planlı bir karalama kampanyası yürütmesi, masumiyet karinesi ilkesine zarar vermekte ve Assange’ı adil olmayan bir biçimde yargılanma tehlikesi altına sokmaktadır.

Julian Assange’ın WikiLeaks’te yaptığı çalışmalar kapsamında gizli belgeleri yayınlaması suç teşkil etmemelidir; çünkü bu fiil, araştırmacı gazetecilerin mesleki kapasiteleri ölçüsünde düzenli olarak yaptıkları işin aynısıdır. Assange’ın bu suçlamalarla yargılanması, gazetecileri yargılanmaktan endişe ettikleri için kendi kendilerini sansürlemeye sevk edebilir ve böylelikle ifade özgürlüğü üzerinde caydırıcı bir etki yaratabilir.