IWelcome


Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi uluslararası toplumun sığınmacı ve mültecilerin daha etkin bir korumadan faydalanabilmeleri amacıyla küresel çapta IWelcome kampanyası başlatmıştır. Uluslararası Türkiye Şubesi’nin de parçası olduğu küresel kampanya ile aşağıdaki hedefler gerçekleştirilmeye çalışılmaktadır. 

  • 2018 yılının sonuna kadar devletlerin sorumluluk paylaşımını üstlenecek mekanizmaları geliştirmesi, güvenli ve yasal yollar oluşturarak mültecilerin yeniden yerleştirilme sayılarını arttırması
  • Devletler sorumluluk paylaşımı ile mültecilerin tam korunmasını güvence altına alması ve mültecilerin en çok yaşadığı ülkelere gerekli finansal desteği sağlaması.

Çin mesaj