• Basın Açıklamaları

AB: Avrupa Konseyi’nin Gazze’de sürdürülebilir ateşkes çağrısı sivillerin acılarının sona erdirilmesi için yetersiz 

Avrupa Konseyi’nin Gazze’de sürdürülebilir ateşkes çağrısına ilişkin kararı hakkında açıklamaya yayınlayan Uluslararası Af Örgütü Avrupa Enstitüleri Ofisi Direktörü Eve Geddie: 

“Dün yapılan ateşkes çağrısı gecikmiş bir çağrı olmasının yanı sıra, Filistinli sivillerin altı aydan uzun süredir yasadıkları dehşet göz önüne alındığında oldukça yetersiz bir adımdır. İsrail’in acımasız ve ayrım gözetmeyen askeri harekatında 32 binden fazla kişi öldürüldü; binden fazla çocuk ampute oldu; mahalle ve kasabaların tamamı enkaz haline geldi; sağlık sistemi neredeyse tamamen yok edildi; ve İsrail eliyle yaratılan bir kıtlık ise kapıda. Eğer tüm taraflar daha önceden ateşkes konusunda uzlaşmış olsaydı, tüm bunlar engellenebilir ve önlenebilirdi. Gazze’de yaşananlar insan eliyle oluşan insani bir felakettir ve uluslararası hukuk kapsamında suç işleyen tüm taraflar hesap vermelidir.”

“Hamas ve diğer silahlı gruplar 7 Ekim tarihinde gerçekleştirdikleri rehin alma ve devam eden hukuka aykırı roket saldırıları da dahil olmak üzere işledikleri tüm savaş suçlarıyla ilgili hesap vermeli, ancak hesap verilebilirlik çağrıları tutarlı olmalı ve sorumluluklar örtbas edilmemelidir. Avrupa Konseyi’nin İsrail’in uluslararası hukuku ağır ihlalleriyle ilgili sorumluluklarını isnat etmedeki başarısızlığı, cezasızlık mesajı göndermekte ve Gazze’de yaşanan felakete katkı sağlayan niteliktedir. Bu vahim durum, bazı üye devletlerin UNRWA’ya hayati nitelikteki yardımların kesilmesi veya UNRWA’nın itibarsızlaştırılması ve bazı AB üye devletleri tarafından İsrail’e ihraç edilen silah ve mühimmatlarla bombardımana tutulan insanların temiz su ve yiyeceğe erişimden mahrum bırakılmalarıyla daha da korkunç bir hal almıştır.” 

“Avrupa Birliği ve üye devletler Gazze’de Filistinlilere yönelik soykırımın önlenmesi için somut önlemler almalı ve net adımlar atmalıdır. AB ve üye devletler UNRWA’ya sağlanan fonların tamamını yeniden sağlamalı, İsrail’e tüm silah ve mühimmat ihracatını durdurmalıdır. İsrail’in insan hakları kapsamındaki yükümlülüklerini ne ölçüde karşıladığı kapsamlı bir şekilde incelenmelidir. Aynı zamanda, çatışmanın temel nedenleri anlaşılmalı ve İsrail’in Filistinlilere yönelik uyguladığı apartheid sistemine ve işgaline son vermesi çağrısı yapılmalıdır.” 

Arka Plan

Bu, çağrı çatışmaların başladığı Ekim ayından bu yana bu AB’nin yaptığı ilk ateşkes çağrısıdır. 

Avrupa Konseyi aynı zamanda Gazze’de yaşanan insani felakete, bu durumun başta çocuklar olmak üzere siviller üzerinde yarattığı orantısız etkiye ve yaklaşan kıtlık riskine ilişkin endişelerini dile getirerek Gazze’ye daha fazla kara yolu açılması çağrısında bulundu. Ek olarak, İsrail’in Refah bölgesini işgaline ilişkin uyarıda bulundu ve UNRWA’nın bölgedeki rolünün önemini vurguladı. Son olarak, Uluslararası Adalet Divanı’nın 26 Ocak 2024 tarihli kararına uyulmasının ve kararın uygulanmasının önemini vurgulayarak uluslararası hukuk ihlallerinin hesabının verilmesi çağrısında bulundu. 

Çatışmanın başladığı günden bu yana Uluslararası Af Örgütü, Hamas ve diğer silahlı gruplar tarafından rehin alınanların serbest bırakılması ve keyfi olarak tutulan tüm Filistinli tutukluların serbest bırakılması çağrısında bulunuyor. 

Uluslararası Af Örgütü’nün sivillerin acılarına son verilmesi için ateşkes talebinde bulunduğu kampanyasını 1 milyondan fazla kişi imzaladı.