AB: Tarihi oylama Macaristan’daki baskıya son vermeli

Uluslararası Af Örgütü, Avrupa Parlamentosu’nda yapılan oylamada Macaristan’ın Avrupa Konseyi nezdinde oy kullanma haklarının kısıtlanmasına yol açabilecek 7. Madde’nin devreye sokulması lehine karar alınması hakkında bir açıklama yayınladı. Uluslararası Af Örgütü Avrupa Kurumları Direktörü Iverna McGowan tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Bugün yapılan oylamayla Avrupa Parlamentosu Macaristan hükümetinin sivil topluma ve Macarların, göçmenlerin, mültecilerin ve azınlık gruplarının temel haklarına yönelik saldırılarına son vermesini istedi. Macaristan’daki durumun ciddiyetini gözler önüne sermekle beraber, bu oylamanın Avrupa Konseyi tarafından güçlü bir adımla desteklenmesi gerekiyor.”

“Avrupa Parlamentosu bugün aldığı bu kararıyla hakların korunması konusunda Avrupa hükümetlerinin aşamayacakları net bir kırmızı çizgi çizmiştir.”

“Macaristan hükümeti bu güçlü ve net çağrıyı dikkate alarak AB’nin kurucu ilkeleriyle uyumlu bir çizgiye geri dönmeli ve yurt dışından finanse edilen kuruluşların şeffaflığına ilişkin yasa taslağı da dahil olmak üzere, sivil toplumu susturmaya yönelik tüm yeni yasaları onaylamaktan kaçınmalıdır.”

Daha fazla bilgi veya mülakatlar için:
Alison Abrahams, Uluslararası Af Örgütü Brüksel Ofisi, aabrahams@amnesty.eu+32 2 548 27 73 veya +32 483 680 812.

Arka Plan

Uluslararası Af Örgütü Avrupa Parlamentosu’na, Macaristan’da yaşanan durumla ilgili bir karar çıkarması için defalarca çağrıda bulunmuştu. Bu çağrılarda Avrupa Parlamentosu’ndan, Avrupa Birliği Anlaşması’nın 7. Maddesi’nde öngörülen önleyici mekanizmanın, aynı belgenin 2. Maddesi’nde garanti altına alınan AB’nin kurucu ilkelerini korumak adına devreye sokulması için Avrupa Konseyi’ne sunmak üzere gerekçeli bir öneri hazırlaması talep edilmişti: http://www.amnesty.eu/content/assets/Joint_letter_to_EP_on_situation_in_Hungary.pdf