Uluslararası Af Örgütü’nden Mülteciler Hoşgeldiniz Endeksi:  Dünya nüfusunun yüzde 80’i mültecilerin ülkelerine kabul edilmesinden yana!

Uluslararası Af Örgütü, 23-24 Mayıs tarihlerinde İstanbul’da gerçekleşecek olan Birleşmiş Milletler Dünya İnsani Zirvesi öncesi, dünya ülkelerinin mültecilere bakışı ile ilgili bir anket yayımladı. Anket verilerine göre toplumların önemli bir çoğunluğu (yüzde 80’i) mültecilerin ülkelerine kabul edilmesinden yana görüş bildirdi. 

Kamuoyu araştırma şirketi GlobalScan tarafından yapılan ve 27 ülkeden 27 bin kişiye sorularak hazırlanan Mülteciler Hoşgeldiniz Endeksi’nde, insanlara mültecilerin ülkelerinde, şehirlerinde, mahallelerinde ve evlerinde yaşamalarını isteyip istemedikleri soruldu.

Elde edilen sonuçlara göre Çinlilerin yüzde 46’sı mültecileri evlerine kabul edebileceklerini açıkladı. 

Anket sonuçlarına göre Almanların yüzde 96'sı mültecilerin ülkeye kabul edilmesine karşı değil ancak yüzde 3'ü ise bunu istemiyor. Ankete göre Almanların yarısı mültecilere komşu olmaya hazır, yüzde 10'u ise evine mülteci kabul edebileceğini beyan etmiş. Almanların yüzde 76'sı hükümetin mülteciler için daha fazlasını yapması gerektiğini düşünüyor.

Birleşik Krallık halkı ise mültecileri evine kabul edebilecek ikinci en istekli toplum olarak öne çıkıyor. Sonuçlara göre İngilizlerin yüzde 47’si mültecileri mahallelerine kabul edebileceğini söylerken, yüzde 87’si ise mültecilerin Birleşik Krallık’a gelmelerine izin vereceğini ifade ediyor.

Anketten elde edilen veriler ise şöyle:

Küresel olarak, her 10 kişiden biri mültecileri evine kabul edebileceğini söylüyor. Bu rakam Çin’de yüzde 46, Birleşik Krallık’ta yüzde 29, Yunanistan’da yüzde 20. Ne var ki Rusya ve Endonezya’da bu oran yüzde 1 seviyesine kadar düşüyor.

Küresel olarak her yüz kişiden 32’si mültecileri mahallelerine kabul edebileceğini belirtiyor. Toplumların yüzde 47’si ise mültecileri kendi şehir/kasaba/köylerinde, yüzde 80’si ise kendi ülkelerinde kabul etmeye hazır.

Küresel olarak toplumların sadece yüzde 17’si mültecileri kendi ülkelerinde istemiyor. Sadece bir ülkede, Rusya'da mültecilerin ülkeye alınmasına karşı olanların oranı yüzde 61'i buluyor.

Türkiye’de ise halkın yüzde 70’i mültecilerin ülkelerine gelmelerine olumlu bakıyor. Yüzde 49’u hükümetin mülteciler için daha fazla çaba göstermesi gerektiğini ifade ederken, yüzde 47’si savaştan veya zulümden kaçan insanların diğer ülkelerde mülteci olarak kabul edilmesine onay veriyor.

Sığınmaya erişim:

Ankete katılanların yüzde 73’ü savaştan veya zulümden kaçan insanların diğer ülkelerde mülteci olarak kabul edilmesini onaylıyor.

Devletlerin mültecilere korunmaya erişebilmesi daha fazla destek olması:

Toplumların yüzde 66’sı, devletlerinin mültecilere daha fazla destek olması gerektiğini söylüyor.

Devletlerinin daha fazla harekete geçmesi hususunda en az destek ise yüzde 26 ile Rusya, yüzde 29 ile Tayland ve yüzde 41 ile Hindistan’dan geliyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan Uluslararası Af Örgütü Genel Sekreteri Salil Shetty, "devletlerin mülteci krizine gösterdikleri gayrı insani tepkinin kendi kamuoylarının tutumuyla uyumlu olmadığını" söyledi.

Shetty, "devletlerin yabancı düşmanı propagandanın etkisi altında kalmaması gerektiğini ve anket sonuçlarının mültecilere sahip çıkılmasını isteyen sessiz çoğunluğa kulak verilmediğini ortaya çıkardığını" belirtti.

Genel Sekreter Shetty, "mültecileri kabul etme sorumluluğunun dünya ülkeleri arasında paylaştırılması ve politikacıların hoşgörüsüzlük ve bölünmeye çanak tutmak yerine toplumun tercihlerine kulak vermeleri gerektiğini" ifade etti.

Uluslararası Af Örgütü, ilk kez düzenlenecek olan İstanbul'daki Birleşmiş Milletler Dünya İnsani Yardım Zirvesi münasebetiyle hükümetlere daha fazla angajman gösterilmesi çağrısında bulundu.

Uluslararası Af Örgütü, küresel mülteci krizine yanıt vermek üzere 2017’nin sonuna kadar 1.2 milyon mültecinin yeniden yerleştirilmesi çağrısında bulunuyor.