Uluslararası Af Örgütü Ege'nin iki yakasında mültecilerin geri gönderilmelerini takip ediyor

Uluslararası Af Örgütü, AB-Türkiye mülteci anlaşmasının uygulanması sürecinde durumu izlemek amacıyla Lesvos (Midilli) ve Chios (Sakız) adalarına ve İzmir'in Dikili ilçesine gözlemci gönderdi. Gözlemciler, Ege Denizi’ni geçerek Yunan adalarına ulaşan mültecilerin toplu halde geri gönderilmeleri takip edecek.

AB ile Türkiye arasındaki anlaşmayı "insan haklarına vurulan tarihi bir darbe" olarak niteleyen Uluslararası Af Örgütü, anlaşmanın insan haklarına geniş etkileri üzerine hem Yunanistan'da hem de Türkiye'de yoğun araştırma ve kampanya faaliyetlerinde bulunmuştu.

Uluslararası Af Örgütü, mültecilerin toplu geri gönderilmesini AB ve uluslararası hukukun ihlali ve Mülteci Sözleşmesi’nin "alaya alınması" şeklinde değerlendirdi.

Uluslararası Af Örgütü ekibi bugün ve yarın Lesvos (Midilli), 6 ve 7 Nisan'da ise Chios (Sakız) adasında bulunacak. Ekipte Uluslararası Af Örgütü Avrupa Direktör Vekili Gauri van Gulik ile Yunanistan Şubesi'nin Direktörü Giorgos Kosmopoulos bulunacak.

Twitter’da takip etmek için:
@aforgutu @GaurivanGulik @GiorgosKosmop @WritesRights