• Acil Eylem

Tutuklanan 15 demokrasi lideri hakkındaki suçlamalar düşürülmeli


İMZACI OLUN

Adalet Bakanı Teresa Cheng Yeuk-wah

Sayın Bakan Cheng,

Size Martin LEE Chu-ming, Albert HO Chun-yan, YEUNG Sum, Richard CHOI Yiu-cheong, SIN Chung-kai, AU Nok-hin, Cyd HO Sau-lan, LEE Cheuk-yan, Figo CHAN Ho-wun, Jimmy LAI Chee-ying, Avery NG Man-yuen, LEUNG Kwok-hung, LEUNG Yiu-chung, Raphael WONG Ho-ming ve Margaret NG Ngoi-yee’nin 18 Nisan 2020 tarihinde tutuklanması ve suçlanmasından ötürü kaygı duyduğumu ifade etmek üzere yazıyorum.

Demokrasi yanlısı bu 15 aktivist, “izinsiz toplantı düzenlemek ve izinsiz toplantılara katılmak” suçlamasıyla yargılanıyor. Aralarından beş kişi ayrıca “izinsiz toplantıları duyurmak” suçlamasıyla da yargılanıyor. İlgili suçlamalar, hükümleri ve uygulama biçimi ile barışçıl toplanma özgürlüğüne ilişkin uluslararası insan hakları hukuku ve standartlarına uygun olmayan Kamu Düzeni Yönetmeliği’ne dayanıyor. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi Kamu Düzeni Yönetmeliği’nin uygulanmasının barışçıl toplanma hakkının aşırı derecede sınırlandırılmasını kolaylaştırabileceğine dair kaygılarını defalarca dile getirdi ve yönetmeliğin gözden geçirilmesi için çağrı yaptı.

Uluslararası insan hakları hukuku ve standartları gereğince, toplantılar düzenlemek ve toplantılara katılmak, devletin önceden iznine tabi değildir. Yetkilileri bir toplantıdan haberdar etmemek, bu toplantılara katılmayı kanuna aykırı bir fiil haline getirmemeli ve katılımcıları veya toplantıyı düzenleyenleri tutuklamak veya bu kişilere cezai suçlamalar yöneltmek gibi gereksiz yaptırımlarda bulunmak için tek başına bir gerekçe olarak kullanılmamalıdır.

Polisin Temmuz 2019’dan bu yana gerçekleştirilen çoğunlukla barışçıl protestolarla bağlantılı olarak bugüne kadar 7 binin üzerinde kişiyi tutuklamasını kaygı verici buluyorum. Protesto düzenleyenlere ve protestolara katılanlara yönelik süregelen yargılamalar, Hong Kong’daki barışçıl toplanma ve ifade özgürlüğü üzerinde caydırıcı bir etki yaratmaktadır.

Bu nedenle size,

  • İfade özgürlüğü ve barışçıl toplanma haklarını barışçıl biçimde kullandıkları gerekçesiyle demokrasi yanlısı 15 aktiviste yöneltilen tüm suçlamaları düşürmeniz,
  • İnsanları barışçıl toplanmalara katılmaktan alıkoymak ve muhalif sesleri susturmak amacıyla barışçıl protestocuları yargılamaya son vermeniz,
  • Kamu Düzeni Yönetmeliği’ni ifade özgürlüğü ve barışçıl toplanma haklarına saygı gösterecek şekilde, uluslararası insan hakları hukuku ve standartlarına uygun hale getirmeniz çağrısında bulunuyorum.

Saygılarımla,


Hong Kong’da demokrasi yanlısı 15 aktivist, altı aydan uzun süre önce “izinsiz toplantılar” düzenledikleri ve bu toplantılara katıldıkları gerekçesiyle 18 Nisan 2020’de polis tarafından tutuklandı. Aktivistlerin tutuklanmasında gerekçe olarak gösterilen Kamu Düzeni Yönetmeliği 2019’da çoğunlukla barışçıl nitelik taşıyan protestoları yasaklamak ve iptal ettirmek için sıklıkla kullanılmıştı. Önde gelen aktivistlerin tutuklanması, Hong Kong’da halihazırda sınırlandırılmış olan barışçıl toplanma özgürlüğüne yönelik bir diğer ağır darbedir 15 aktivist hakkındaki suçlamaların düşürülmesi ve yalnızca barışçıl protesto hakkını kullanan kişilerin yargılanmasına son verilmesi için çağrıda bulun, imzacı ol!

Ek Bilgi

Hong Kong polisi 18 Nisan 2020’de önde gelen siyasetçiler, avukatlar ve aktivistlerin yanı sıra bir girişimcinin de aralarında bulunduğu 15 kişiyi “kanuna aykırı toplantı düzenlemek ve kanuna aykırı toplantılara katılmak” suçlamasıyla tutukladı. Tutuklanan kişilerin isimleri şöyle:

Demokratik Parti (DP) kurucu üyesi, Hong Kong Barolar Birliği eski başkanı ve Hong Kong Anayasa Taslağı Komitesi üyesi avukat Martin LEE Chu-ming;

Çin’deki Yurtsever Demokratik Hareketleri Destekleyen Hong Kong Birliği (HK Alliance) Başkanı,

Hong Kong Yasama Meclisi eski üyesi ve DP eski Başkanı, hukuk danışmanı Albert HO Chun-yan; Yasama Meclisi eski üyesi ve DP eski başkanı YEUNG Sum;

Belediye Meclisi Başkanı, DP İcra Kurulu üyesi ve Yasama Meclisi eski üyesi SIN Chung-kai;

Belediye Meclisi üyesi ve Yasama Meclisi eski üyesi AU Nok-hin;

Belediye Meclisi eski üyesi, DP eski Başkan Yardımcısı ve HK Alliance eski Başkan Yardımcısı Richard Tsoi Yiu-Cheong;

Yasama Meclisi eski üyesi, Belediye Meclisi eski üyesi ve İşçi Partisi (İP) kurucularından Cyd Ho Sau-lan;

Hong Kong Sendikalar Konfederasyonu Genel Sekreteri, Yasama Meclisi eski üyesi, HK Alliance eski Başkanı, İP kurucularından Lee Cheuk-yan;

Sivil İnsan Hakları Cephesi isimli sivil toplum örgütünün yardımcı organizatörü ve Sosyal Demokratlar Birliği (SDB) İcra Kurulu üyesi Figo Chan;

Next Digital medya grubunun kurucusu Jimmy Lai Chee-ying;

SDB eski Başkanı Avery Ng;

Görev yemini etme biçimi nedeniyle mahkeme tarafından görevinden men edilen Yasama Meclisi eski üyesi, SDB kurucularından Leung Kwok-hung (“Uzun Saç” olarak da biliniyor);

SDB Başkanı Raphael Wong Ho-ming;

Belediye Meclisi üyesi ve Yasama Meclisi üyesi Leung Yiu-chung;

Yurttaş Partisi (YP) üyesi ve Yasama Meclisi eski üyesi avukat Margaret Ng Ngoi-yee.

15 kişi; 18 Ağustos, 1 Ekim ve/veya 20 Ekim 2019 tarihlerinde gerçekleştirilen “izinsiz toplantıları” düzenledikleri veya bu toplantılara katıldıkları gerekçesiyle tutuklandı. Aralarından beş kişi ayrıca 30 Eylül ve/veya 19 Ekim 2019 tarihlerinde izinsiz toplantıları duyurdukları gerekçesiyle de yargılanıyor.

Hong Kong Kamu Düzeni Yönetmeliği’nin 14. ve 15. Maddeleri gereğince, protesto düzenlemek isteyen kişilerin toplantı gerçekleştirilmeden önce polise başvurarak “sakıncasızlık belgesi” alması gerekiyor. Polis, “ulusal güvenlik veya kamu güvenliği ve kamu düzeni adına ya da başkalarının hakları ve özgürlüklerini korumak açısından makul bir biçimde gerekli gördüğü durumlarda” kamusal toplantıları yasaklama veya kamusal toplantıların gerçekleştirilebilmesi için çeşitli zorunluluklar ya da şartlar getirme yetkisine sahip.

Sivil İnsan Hakları Cephesi yukarıda belirtilen tarihlerdeki toplantıları gerçekleştirmek için başvuruda bulunmuştu, ancak polis üç başvuru için de itiraz belgeleri çıkardı. Esasen protestoların 2019’un ikinci yarısından itibaren daha sık ve daha geniş katılımlı olması sonucunda Hong Kong polisi, yürüyüşçülerin daha önce edindiği “sakıncasızlık belgelerini” iptal etmekten, protestolara “kamu güvenliği kaygılarını” öne sürerek izin vermemeye kadar çeşitli şekillerde kamusal toplantılara yönelik daha sert bir yaklaşım benimsedi. Polis, 9 Haziran 2019 ile 31 Aralık 2019 arasında yürüyüş ve kamusal toplantılara ilişkin 537 başvurunun 47’sini geri çevirdi.

15 aktivist belirtilen üç tarihteki yürüyüşleri ve toplantıları polisten sakıncasızlık belgesi almadan, kendi inisiyatifleri dahilinde düzenledi ve bu yürüyüşlere ve toplantılara katıldı.

Uluslararası insan hakları hukuku gereğince protesto gerçekleştirmek isteyen herkes, yetkililerden izin veya yetki almak gerekmeksizin protesto gerçekleştirebilmelidir. Devletler toplantıların önceden bildirilmesini isteyebilir, ama bu bildirim düzenlemeleri gereğinden uzun bir bürokratik sürece tabi olmamalı ve yalnızca yetkililerin toplantıların gerçekleştirilmesini kolaylaştırmasını ve kamu güvenliği ile başkalarının haklarını korumak için gerekli tedbirleri almasını mümkün kılma amacına yönelik olmalıdır.

2014’teki Şemsiye Hareketi’nden bu yana birçok kişi 2014 ile 2019 yılları arasındaki protestolara katıldıkları gerekçesiyle tutuklandı. Bu kişiler “kanuna aykırı toplantı,” “izinsiz toplantı” veya “kamu düzenini bozmak” ile bağlantılı muğlak suçlamalarla yargılandı. Muğlak ve belirsiz suçlamaların siyasi güdümlü olduğu ve barışçıl toplanma ve ifade özgürlüğü haklarının barışçıl biçimde kullanılmasını engellemek için bahane edildiği görülmektedir.