• Basın Açıklamaları

Türkiye: Sezgin Tanrıkulu’na yönelik saldırılar derhal son bulmalıdır!

Sezgin Tanrıkulu’na yönelik saldırılar derhal son bulmalı, Türkiye insan hakları savunucularına özgür ve güvenli bir şekilde çalışma ortamı sağlama yükümlülüğünü yerine getirmelidir. 

İnsan hakları savunucusu Avukat Sezgin Tanrıkulu katıldığı bir TV programında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarını dayanak göstererek yaptığı açıklamasından dolayı hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığını duyurdu. Aynı açıklaması üzerinden sosyal medyada da hakkında linç kampanyası başlatıldı. 

Sezgin Tanrıkulu insan hakları savunucusu ve milletvekili olarak AİHM kararlarıyla belgelenmiş olan insan hakları ihlalleri hakkında toplumu bilgilendirme ve yaşanan ihlallere karşı adaletin sağlanması için farkındalık yaratma sorumluluğunu yerine getirmiştir. 

Türkiye’de insan hakları savunucularına yönelik artan baskı ve şiddet endişe vericidir.  Uluslararası insan hakları hukuku ve standartları uyarınca devlet insan haklarını korumak ve geliştirmek konusunda nihai yükümlülüğe sahiptir. Bu yükümlülük uyarınca, insan hakları ihlallerine dikkat çeken insan hakları savunucularını korumak devletin görevidir. Devletler, insan hakları savunucularına karşı işlenen ve insan hakları savunucusu olarak yürüttükleri çalışmalarla bağlantılı olan insan hakları ihlallerini ve suistimalleri önlemekle ve hak savunucularının çalışmalarını güvenli ve elverişli bir ortamda sürdürebilmesini sağlamakla yükümlüdür.

Sezgin Tanrıkulu’na yönelik saldırılar derhal son bulmalı, Türkiye insan hakları savunucularına özgür ve güvenli bir şekilde çalışma ortamı sağlama  yükümlülüğünü yerine getirmelidir.