Tüm zorluklara karşın dünyanın her yerinde kadınlar hakları için 8 Mart’ta bir arada ses yükseltiyor

Dünyanın dört bir yanındaki kadınlar, cinsiyetçi politikalar ve uygulamalara karşı, kazanılmış hak ve özgürlüklerini korumak ve sağlamlaştırmak için dayanışma içinde mücadele veriyor. Pandemi döneminde göçmen işçi kadınlar ağır koşullarda mahsur kaldı, kürtaj hakkı tartışmaya açıldı, çatışma bölgelerinde ve mülteci kamplarındaki kadınların yaşam koşulları dayanılmaz boyutlara ulaştı.

Türkiye’nin her yerinde on binlerce kadın da süregiden eşitsizliklere karşı çıkarak hak ve özgürlüklerde ilerleme elde etmek ve toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak için mücadele vermeye devam etti.

Halihazırdaki toplumsal cinsiyet temelli eşitsizlikler pandemi döneminde daha da ağırlaştı. Kadın cinayetleri devam ederken, sokağa çıkma yasakları sonucunda ev içi şiddete maruz kalan kadınlar ve kız çocuklar istismarcıları ile aynı evlere kapanmaya mecbur bırakıldı. Birçok kadın, daha fazla ücretsiz ev içi emek harcamak zorunda kaldı. Pandemi önlemleri kapsamında kadına yönelik şiddet failleri, kadınların korunmasına yönelik önlemler alınmadan cezaevlerinden denetimli serbestlik, koşullu salıverme ve izin ile serbest bırakıldı, pek çok kadın tekrar şiddete uğrama riski ile karşı karşıya bırakıldı.

Kadınlar pandemi döneminde tüm bunların yanı sıra İstanbul Sözleşmesi’ni savunmak için mücadele vermek zorunda kaldı. İstanbul Sözleşmesi’ne sahip çıkmak için Türkiye’nin dört bir yanında güçlü bir şekilde ses çıkartan kadınlar protestolar sırasında kolluk kuvvetleri ablukası ve şiddetle karşı karşıyaydı. Birçok kadın protestolar sırasında ve protestoların ardından takip edilerek ara sokaklarda gizlice gözaltına alındı. Tüm bunlara rağmen sonunda kadınlar kazandı.

Kadın mücadelesi ve dayanışması artarak sürerken, Uluslararası Af Örgütü'nün insan hakları mücadelesine ilham vermeye devam ediyor. Uluslararası Af Örgütü olarak, İstanbul Sözleşmesi’nin eksiksiz olarak uygulanmasını talep ediyoruz. Bu amaçla topladığımız yaklaşık 17 bin imzayı 8 Mart haftasında yetkililere ulaştıracağız.

Bu yıl 8 Mart’ta da kadınlar, her yıl olduğu gibi hak mücadelesi ve dayanışma için çeşitli şehirlerde sokaklarda bir arada olacaklar. Uluslararası Af Örgütü olarak, 8 Mart öncesi barışçıl protesto özgürlüğünün en temel insan haklarından biri olduğunu, uluslararası hukuk tarafından güvence altına alındığını hatırlatıyoruz. Devletler, hiçbir ayrım gözetmeksizin barışçıl toplanma hakkına saygı göstermek, bu hakkın kullanılmasını yasalarda olduğu gibi uygulamada da koruma altına almak ve bu hakkın kullanımını kolaylaştırmakla yükümlüdür.

Uluslararası Af Örgütü olarak, hakları için mücadele veren tüm kadınların yanında olduğumuzu beyan ediyor, onların mücadelesi ve direncinden güç ve ilham aldığımızı yineliyoruz.