Toplumsal Cinsiyete Dayalı Şiddeti Önleme PolitikasıToplumsal Cinsiyete Dayalı Şiddeti Önlenme Politika Belgesi, Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi’nin tüm üyeleri, çalışanları, stajyerleri, gönüllüleri ve aktivistleri tarafından uyulması ve dış paydaşlarla ilişkilerinde göz önünde bulundurulması gereken toplumsal cinsiyete dayalı şiddeti önleme politikasını ortaya koymaktadır. Belgede toplumsal cinsiyete dayalı şiddeti önlemek, maruz kalanları güçlendirerek korumak ve sorumlular hakkında etkili inceleme yürütmek için göz önünde bulundurulacak tanımlar, uyulması gereken ilkeler ve izlenecek usuller tanımlanmaktadır.

Belgeye ulaşmak için tıklayın.