Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Toplumsal Cinsiyet ve Eşitlik Bildirgesi • toplumsal cinsiyet,
 • dil, ırk ve etnik köken,
 • uyrukluk,
 • cinsiyet kimliği ve cinsel yönelim,
 • cinsiyet ifade biçimleri ve karakteristiği,
 • fiziksel veya zihinsel engellilik,
 • dini,
 • politik ve felsefi inanışlarına

bakmaksızın bütün insanların eşitliğine hizmet eder. Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi toplumda toplumsal cinsiyet ve eşitlik alanındaki önyargılarla mücadele eder.

Bu konulardaki ayrımcılık üyelik dahilinde, diğer sivil toplum örgütleriyle ve devlet faaliyetleriyle ilişkilerde, işe alınmada veya Uluslararası Af Örgütü Türkiye adına yapılan herhangi bir aktivitede kabul edilmeyecektir. Ayrımcılık;

 1. Doğrudan ayrımcılık,
 2. Dolaylı ayrımcılık,
 3. Taciz,
 4. Kurbanlaştırılmasını kapsar

Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi ulusal ve uluslararası seviyede bütün yasal gerekliliklere ve Uluslararası Af Örgütü’nün uluslararası yapılarının eşitlik hakkındaki kararlarına uyar. Ulusal ve uluslararası yapıların raporları da toplumsal cinsiyet ve eşitlik politikasının yürütülmesinde hesaba katılmaktadır.

Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Yönetim kurulu ve direktörü toplumsal cinsiyet ve eşitlik politikasının uygulanmasının yürütülmesi ve takip edilmesinden sorumludur. Tarafı olduğu ortaklık ve kamu dahil bütün işbirliklerinde bu bildirgeyi dikkate alır.

Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi, koordinatörler, yönetim kurulu ve tüm şubedeki çeşitliliği; eşitliğin kadın ve erkek eşitliğinin de ötesinde ve LGBTİ+’lar dahil olmak üzere bütün kimlikleri kapsayacak şekilde  yansıtılması, Türkiye’de yaşayan farklı dini ve etnik grupların temsil edilmesi, her alanda ayırımcı olmayan politikaların yürütülmesi için izler. Sözü edilen konularda engeller oluşursa bunların üstesinden gelmek için olumlu eylemler ve ek kararlar uygulanır.

Karar verici, uygulayıcı olan ve koordinasyonu sağlayan Uluslararası Af Örgütü üyeleri kendi alanlarında aynı zamanda; çeşitlilik, cinsiyet, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği, cinsiyet ifade biçimleri ve karakteristiğinin eşit temsiliyeti, dini ve etnik grupların temsil edilmesi ve ayrımcı olmayan politikaların yürütülmesini izlemekten sorumludur.

Direktör, çalışanların karar ve hareketlerinden sorumludur.

Genel Kurul tarafından üyeler arasından seçilecek bir ombudskişi bu alanlardaki bireysel şikayetleri almaktan ve çatışmalara ve problemlere çözümler önermekten sorumludur.

Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Yönetim Kurulu tarafından açıklanan ve 2006 yılında yapılan 3. Olağan Genel Kurulu’nda oybirliğiyle kabul edilerek yürürlüğe kabul edilerek yürürlüğe giren bu bildirge 18 Haziran 2022 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurulda günün gereklerine uygun olarak değiştirilmiştir.