Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Toplumsal Cinsiyet ve Eşitlik BildirgesiUluslararası Af Örgütü-Türkiye Şubesi,

  • toplumsal cinsiyet
  • ırk ve etnik köken
  • uyruk kökeni
  • cinsel yönelim
  • özürlülük
  • dini inanış
  • politik ve felsefi inanışlarına

bakmaksızın bütün insanların eşitliğine hizmet eder.

Bu konulardaki ayrımcılık üyelik dahilinde, diğer sivil toplum örgütleriyle ve devlet faaliyetleriyle ilişkilerde, işe alınmada veya Uluslararası Af Örgütü Türkiye adına yapılan herhangi bir aktivitede kabul edilmeyecektir. Ayrımcılık;

Kişi(ler)e karşı doğrudan ayrımcılık
Kişi(ler)e karşı dolaylı ayrımcılık
Kişi(ler)e karşı taciz
Kişi(ler)in kurbanlaştırılmasını kapsar

Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi ulusal ve uluslararası seviyede bütün yasal gerekliliklere ve Uluslararası Af Örgütü’nün uluslararası yapılarının eşitlik hakkındaki kararlarına uyar. Ulusal ve uluslararası yapıların raporları da toplumsal cinsiyet ve eşitlik politikasının yürütülmesinde hesaba katılmaktadır.

Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Yönetim kurulu ve direktörü toplumsal cinsiyet ve eşitlik politikasının uygulanmasının yürütülmesi ve takip edilmesinden sorumludur. Yönetim Kurulu Yıllık Genel Kurul toplantılarına konu hakkında rapor sunar.

Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi, koordinatörler, yönetim kurulu ve tüm şubedeki çeşitliliği; erkek ve kadının eşit ağırlıkta yansıtılması, Türkiye’de yaşayan farklı din ve etnik grupların temsil edilmesi, her alanda ayırımcı olmayan politikaların yürütülmesi için izler. Sözü edilen konularda engeller oluşursa bunların üstesinden gelmek için olumlu eylemler ve ek kararlar uygulanır.

Karar verici, uygulayıcı olan ve koordinasyonu sağlayan Uluslararası Af Örgütü üyeleri kendi alanlarında aynı zamanda; çeşitlilik, erkek ve kadının eşit temsiliyeti, dini ve etnik grupların temsil edilmesi ve ayırımcı olmayan politikaların yürütülmesini izlemekten sorumludur.

Direktör çalışanların karar ve hareketlerinden sorumludur.

Genel Kurul tarafından seçilecek bir ombudsman üyelerin bu alanlardaki bireysel şikayetlerini almaktan ve çatışmalara ve problemlere çözümler önermekten sorumludur.

Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi toplumda toplumsal cinsiyet ve eşitlik alanındaki önyargılarla mücadele eder.

Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Yönetim Kurulu tarafından açıklanan ve kabul edilen bu bildirge 2006 yılında yapılan 3. Olağan Genel Kurulu’nda oybirliğiyle kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.