Sırbistan Başbakanı Daçiç için Belgrad Onur Yürüyüşü'ne destek zamanı

Uluslararası Af Örgütü, bu yıl 28 Eylül’de düzenlenmesi planlanan Belgrad Onur Yürüyüşü konusunda Sırbistan hükümetinin sessizliğini korumasından dolayı oldukça endişelidir. Sadece bir ay kalmasına rağmen halen yetkililer Onur Yürüyüşü’nün yapılmasıiçin henüz izin vermediler ve yürüyüşü düzenleyenlere de Onur Yürüyüşü'nün bu yıl da yasaklanmayacağına dair bir güvence verilmedi.

Uluslararası Af Örgütü, Başbakan'a hükümetin planlanan yürüyüşe tam destek vermesi konusunda çağrıda bulunuyor. Sırbistan hükümeti cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği ayrımcılığı da dahil olmak üzere hiçbir ayrımcılık uygulanmadan her vatandaşın ifade ve toplanma özgürlüğü hakkına saygı duyulması, korunması ve gerçekleştirmesi hakkının yerine getirilmesini sağlamalıdır.

Ayrıca, Uluslararası Af Örgütü, İçişleri Bakanlığı'na Onur Yürüyüşü'nün korunması için tüm gerekli tedbirlerin alınması ve yürüyüşün 2013’te hiçbir engel olmadan gerçekleşmesi için ilgili yetkililer ve Belgrad Onur Yürüyüşü’nü düzenleyenler arasında işbirliğinin güvence altına alınması için çağrı yapıyor.

Uluslararası Af Örgütü aynı zamanda Başbakan'ı ve hükümet yetkililerini yürüyüşün düzenleyicilerine ve katılımcılarına yönelik taciz, şiddet ve tehditleri resmi olarak kınamaya çağırdı. Onur Yürüyüşü'ne doğru ilerleyen süreçte LGBTİ bireylere yönelik olası tehdit ve saldırıların acilen, tarafsız ve etkili bir şekilde soruşturulması ve sorumluların adalet önüne çıkarılması güvence altına alınmalıdır.

Bazı Avrupa Birliği ülkelerinden de gelen uluslararası baskılara rağmen, 2011 ve 2012 Onur Yürüyüşleri Başbakan Daçiç ve İçişleri Bakanı'nın "ciddi güvenlik tehditleri" karşısında polisin yeterli güvenlik ortamı sağlamayı güvence altına alamayacağını öne sürmelerinin ardından iptal edildi. Ancak Uluslararası Af Örgütü 2012 yılında yapılan tehditler hakkında soruşturma yürütüldüğüne dair veya daha sonra olan kovuşturmalar hakkında bilgiye sahip değildir. Uluslararası Af Örgütü geçen yıl içerisinde Sırbistan'ın LGBTİ bireylerin, Ceza Kanunu'nda cinsel yönelim ve cinsiyet kimliğine dayalı nefret suçlarının yasaklanması dahil, ayrımcılığa uğramama hakkını güvence altına alan önemli düzenlemeler yaptığının da farkındadır.

Uluslararası Af Örgütü, planlanan Onur yürüyüşü için Sırbistan yetkililerin gerekli izni reddedeceğinden ya da yürüyüşü yine yasaklayacaklarından korkmaktadır. Bu durum Sırbistan'ın da taraf olduğu uluslararası standartların ihlali olmasının yanı sıra, bu senenin başında alınan Sırbistan Anayasa Mahkemesi kararı ile de çelişmektedir. Hükümet, 2012 Onur Yürüyüşü'nü yasakladığında, toplanma özgürlüğünü kullanma hakkını, etkili yasal çözümleri ve LGBTİ bireylerin hukuki korunmalarını reddederek anayasaya aykırı davranmıştır. Uluslararası Af Örgütü, Avrupa Birliği'ne girme müzakerelerinin eşiğinde olan Sırbistan'ın ele alması gereken birçok sorun olduğunu görmektedir. Fakat hükümet insan hakları sorumluluklarını görmezden gelemez. Sırbistan, Kopenhag kriterleri uyarınca insan haklarını güvence altına aldığını, azınlık haklarına saygı gösterip koruduğunu göstermek zorundadır. Avrupa Birliği müzakerelerinin başlayacağı AB mevzuatının 23. Bölümü'ne göre, Sırbistan Avrupa Birliği Temel Haklar Bildirgesi'nde bulunan temel hakları güvence altına almakla yükümlüdür. Bildirge'nin 21.Maddesi cinsel yönelim ayrımcılığı dahil olmaz üzere tüm ayrımcılıkları yasaklar.