• Dava Gözlem

Raci Bilici Davası

Arka Plan Bilgisi

Diyarbakır Cumhuriyet Savcılığı tarafından hazırlanan 17/04/2017 tarihli iddianamede, İnsan Hakları Derneği (İHD) Başkan Yardımcısı ve  Diyarbakır Şube Başkanı Raci Bilici'nin , TCK'nun 314/2. maddesinde düzenlenen "silahlı terör örgütüne üye olma" suçu kapsamında cezalandırılması talep edildi.

Bilici'nin, barış süreci esnasında, devlet yetkilileriyle iletişim içindeki örgütlerden biri olan Demokratik Toplum Kongresi (DTK) adına üstlendiği iddia edilen faaliyetler ve İnsan Hakları Derneği'nin adına gerçekleştirdiği iddia edilen, Diyarbakır ilinde yaşanan toplumsal olaylardaki ihlalleri raporlama ve gözlemleme faaliyetleri, suçun delili olarak gösteriliyor.

İddianamede ve dosyada, iletişimin tespiti, dinlenmesi ve kayda alınması yolu ile Raci Bilici'nin 2012, 2013 yıllarında yapmış olduğu telefon görüşmelerinin kayıtları ile Bilici'nin 2011, 2012, 2013, 2014 yıllarında katıldığı bazı toplantılardaki ortam dinlemesi ile elde edilen konuşmalar delil olarak yer alıyor. 

Aynı doğrultuda;

  • Diyarbakır ilinde gerçekleşen bir protesto eylemine yapılan müdahaleye ilişkin olarak, daha sonra İnsan Hakları Derneği çalışmaları kapsamında raporlama yapmak üzere verilerin toplanması için yapılan telefon görüşmesi, 
  • Eylemde gerçekleşen bir gözaltı işlemi ve kötü muamele iddiasının kanıtlanabilmesi için yapılan görüşme 

ile ortam dinlemesi yapılan toplantılarda

  • Hükümetten randevu talep edilerek TSK Operasyonlarının durdurulmasının sağlanmaya çalışılması, Sivil Toplum Kuruluşları aracılığıyla görüşülmeye çalışılması konusunun değerlendirilmesi 
  • Köye geri dönüşler ile ilgili TBMM'ne iletilecek taleplerin değerlendirilmesİ

konuları çerçevesinde, Raci Bilici'nin PKK/KCK üyesi olduğu iddia ediliyor.

Raci Bilici Savcılık önünde vermiş olduğu ifadede; "faaliyet yürüttüğü derneğin (İHD) insan haklarının ihlal edilmesi tehlikesini oluşturan tüm gösteriler açısından gözlem yaptığını,bunun yapılan eylemlere bizzat katıldıkları şeklinde yorumlanamayacağını, DTK görevlilerince aranması üzerine yapılan telefon görüşmelerinin tümünün İnsan Hakları Derneği faaliyetleri kapsamında olduğunu, Kongre delegesi olmadığını, Başkan Yardımcısı olduğu derneğin (İHD) vasfının bağımsız ve tarafsız olmak olduğu ve PKK/KCK üyesi olmadığını" aktardı.

İddianame, Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Davanın ilk duruşması, 23 Kasm 2017 tarihinde görülecek.