• Basın Açıklamaları

Önde gelen 250 insani yardım ve insan hakları örgütü, İsrail’e ve Filistinli silahlı gruplara silah transferine son verilmesini istedi

BM Üye Devletleri’ne Gazze’deki krizi körüklemeye son vermeleri, daha fazla insani felaket ve can kaybı yaşanmasını önlemeleri için açık çağrı

Biz, aşağıda imzası bulunan örgütler, tüm devletleri, uluslararası insancıl hukuk ve insan hakları hukukuna yönelik ciddi ihlalleri işlemek veya kolaylaştırmakta kullanılma riski mevcut olduğu sürece İsrail’e ve Filistinli silahlı gruplara silah, parça ve mühimmat transferini acilen durdurmaya çağırıyoruz.*

İsrail’in bombardımanları ve ablukası sivil halkı hayatta kalabilmeleri için gerekli temel malzemelerden yoksun bırakmakta ve Gazze’yi yaşanmaz hale getirmektedir. Bugün, Gazze’deki sivil halk, daha önce benzeri görülmemiş şiddet ve boyutta bir insani krizle karşı karşıyadır.

Uluslararası insancıl hukuk ihlalleri

Ayrıca, Filistinli silahlı grupların saldırılarında yaklaşık 1.200 kişi öldürüldü, çocuklar dahil İsrailli ve yabancı uyruklu yüzlerce kişi rehin alındı ve en az 130 kişi hâlâ Gazze’de rehin tutuluyor. Gazze’deki silahlı gruplar İsrail’de nüfus yoğunluklu yerlere gelişigüzel roket atışlarını sürdürerek okullara zarar vermekte, sivilleri yerinden etmekte ve sivillerin yaşamını ve esenliğini tehdit etmektedir. Rehin alma ve gelişigüzel saldırılar uluslararası insancıl hukukun ihlalidir ve derhal son bulmalıdır.

İnsani yardım kuruluşları, insan hakları örgütleri, Birleşmiş Milletler yetkilileri ve 153’ten fazla üye devlet acilen ateşkes çağrısı yaptı. Ancak İsrail, nüfus yoğunluklu bölgelerde patlayıcı silah ve mühimmat kullanmaya devam etmekte ve bu durum Gazze halkı açısından çok geniş çaplı insani sonuçlar yaratmaktadır. BM Genel Sekreteri’nin birkaç gün önce yaptığı açıklamaya göre, dünya liderleri İsrail hükümetini sivil kayıpları azaltmaya çağırsa da İsrail’in Gazze’deki askeri operasyonları hâlâ benzersiz boyutlarda insan öldürmeye devam ediyor. Üye devletler, sivillerin daha fazla korunması ve uluslararası insancıl hukuka bağlı kalınması yönünde etki yapmak adına mümkün olan tüm araçları kullanmaktan yasal olarak sorumludur. Gazze’nin kalan tek yaşam hattı –uluslararası toplum tarafından finanse edilen insani yardım müdahaleleri– yardım konvoylarının vurulmasını, tekrarlayan haberleşme kesintilerini, hasarlı yolları, temel malzemelerin kısıtlanmasını, ticari ürünlerin neredeyse tamamen yasaklanmasını ve Gazze’ye yardım göndermek için gerekli bürokratik süreci içeren çatışmaların yoğunluğu nedeniyle felce uğradı.

Tahribat ve sivil hasar

İsrail’in askeri faaliyetleri Gazze’deki evler, okullar, hastaneler, su altyapısı, sığınaklar ve mülteci kamplarının büyük bir kısmını yok etti. Bombardımanların gelişigüzel niteliği ve rutin olarak sebebiyet verdiği alenen orantısız sivil hasar modeli kabul edilemez. BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri, Gazze’de “katliam suçlarının işlenmesi riskinin arttığı” uyarısında bulundu ve tüm devletleri bu suçları gerçekleşmeden önce engellemeye çağırdı. Bu çağrının ardından Gazze’deki insani kriz daha da ağırlaştı:

  • Gazze’deki Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre, son altı ay içinde en az 14.500’ü çocuk 33.000’den fazla Filistinli öldürüldü. Binlerce kişi de enkaz altında ve öldükleri varsayılıyor.
  • 75.000’den fazla kişi yaralandı; birçoğu, kalıcı sakatlıklara neden olacak ağır yaralar aldı. Bu kişiler arasında kol veya bacaklarından birini veya her ikisini de kaybeden en az 1.000 Filistinli çocuk yer almaktadır.
  • BM verilerine göre çocuklar dahil bilinmeyen sayıda Filistinli hukuka aykırı olarak gözaltında tutuluyor ve serbest bırakılmaları gerekiyor.
  • Filistinliler neredeyse her gün, İsrail hükümetinin kaçmaları için gösterdiği bölgelerde öldürülmeye devam ediyor. 2024’ün ilk haftasında İsrail’in, güçlerinin “insani bölge” olarak tayin ettiği bir yerin yakınında gerçekleştirdiği bir hava saldırısında –çoğu çocuk– 14 kişi öldürüldü.
  • Gazze halkının yaklaşık 1,7 milyon kişiye karşılık gelen %70’inden fazlası zorla yerinden edildi. Bu kişilerin çoğu, İsrail’in verdiği güneye taşınma talimatlarının ardından yerinden edildi ve mevcut durumda insan yaşamının sürdürülmesine elverişli olmayan, hastalıkların yayılması riski barındıran çok sınırlı toprak parçalarına sıkışmış durumda.

Çocuklar ve aileler açlıkla karşı karşıya

  • Gazze nüfusunun yarısı –yaklaşık 1,1 milyon Filistinli– feci boyutlarda açlık çekiyor. Bu oran, kanıtlar temelinde gıda güvensizliği değerlendirmeleri yapmaktan sorumlu teknik bir insani yardım kuruluşunun bugüne kadar kaydettiği en yüksek orandır. Gazze’nin kuzeyinde yakın bir kıtlık tehdidi mevcut ve Gazze Şeridi nüfusunun tamamı –yaklaşık 2,2 milyon kişi– yüksek seviyelerde akut gıda güvensizliği yaşıyor.
  • Gazze’deki evlerin %70’inden fazlası, okulların büyük bir kısmı ve su ve hijyen altyapısı yok edildi veya hasar gördü. Bunun sonucunda halkın temiz suya erişimi neredeyse tamamen kesildi.
  • Kuşatılan bölgede neredeyse hiçbir sağlık tesisi tam anlamıyla hizmet veremiyor, kısmen faaliyette olanlar da travma vakalarıyla ve malzeme ve doktor azlığıyla mücadele etmektedir. Ayrıca, en az 489 sağlık çalışanı öldürüldü.
  • Gazze’de en az 243** yardım çalışanı öldürüldü. Bu sayı, bu yüzyıldaki çatışmalarda kaydedilenler arasındaki en yüksek sayıdır.

Gazze bugün bir çocuk, bir gazeteci, bir yardım çalışanı olmak için dünyadaki en tehlikeli yerdir. Hastaneler ve okullar hiçbir şekilde savaş alanı olmamalıdır. Bu koşullar Gazze’de mutlak bir çaresizlik durumu yaratmış ve en üst kademedeki yardım görevlilerinin Gazze’de anlamlı bir insani müdahale için artık koşulların mevcut olmadığını açıklamaya zorlamıştır. Bu durum kuşatma, bombardıman ve savaş bitmeden değişmeyecek. BM kısa bir süre önce Ocak ayında insani yardım erişiminin “büyük oranda kötüleştiğini” açıkladı. İsrail güçleri yardım konvoylarının, insanların en yüksek açlık riski altında olduğu Gazze Nehri’nin kuzeyindeki bölgelere ulaşması için izin vermeyi defalarca reddetti.

Son haftalarda, üst düzey İsrail yetkilileri Filistinli sivillerin Gazze’den sınır dışı edilmesi için çağrı yapmaya başladı. Gazze içinde zorla yerinden etme ve nüfusunun bir bölümünün, herhangi bir dönüş garantisi olmadan sınır ötesine gitmeye zorlanması uluslararası hukukun ciddi ihlalini teşkil eder ve katliam suçu kapsamına girer.

Derhal ateşkes talep ediyoruz

Derhal ateşkes talep ediyor ve devletleri uluslararası insancıl hukuk ve insan hakları hukuku ihlalleri işlemekte kullanılabilecek silahların transferini durdurmaya çağırıyoruz. BM Güvenlik Konseyi, İsrail hükümetine ve Filistinli silahlı gruplara silah transferini durdurmaya ve uluslararası suçların işlenmesinde kullanılma riski olan silahların tedarikini önlemeye yönelik tedbirleri derhal kabul ederek küresel barış ve güvenliği koruma sorumluluğunu yerine getirmelidir.

Tüm devletler, katliam suçlarını önlemek ve sivilleri koruyan kurallara bağlı kalınmasını tesis etmekle yükümlüdür. Uluslararası toplum bu taahhütlerini yerine getirmekte geç bile kalmıştır.

* Bu açıklama ilk olarak 24 Ocak 2024 tarihinde, 16 insani yardım ve insan hakları örgütünün imzasıyla yayımlanmıştır. O tarihten bu yana, dünya genelinde 250’den fazla sivil toplum örgütü yapılan çağrıya katıldı. Açıklama; çocuklar, yardım çalışanları ve sağlık çalışanları dahil öldürülen kişi sayısı, yaralı sayısı ve Integrated Food Security Phase Classification tarafından gıda güvensizliği konusunda yayımlanan son sayılarla ilgili olarak 10 Nisan 2024 itibariyle geçerli sayıları yansıtacak şekilde güncellenmiştir.

** Öldürülen toplam yardım çalışanı sayısı; BM kuruluşları, sivil toplum örgütleri ve Filistin Kızılayı çalışanlarını içermektedir. Başka bağlamda öldürülen yardım çalışanlarının yıllık sayısını gösteren veriler Yardım Çalışanı Güvenliği VeriTabanı’nda bulunabilir.

İmzacılar

1. Federation Handicap International - Humanity & Inclusion

2. War Child Alliance

3. Christian Aid

4. Norwegian People’s Aid

5. Médecins du Monde International Network

6. Mennonite Central Committee

7. medico international

8. Oxfam

9. Center for Civilians in Conflict (CIVIC)

10. Danish Refugee Council

11. Save the Children

12. Plan International

13. Norwegian Refugee Council

14. Diakonia

15. Uluslararası Af Örgütü

16. American Friends Service Committee (AFSC)

17. Welfare Association

18. War on Want

19. War Childhood Museum Foundation

20. Palestinian Farmers Union

21. WESPAC Foundation, Inc.

22. United Nations Association - UK

23. Bangladesh Nari Progati Sangha (BNPS)

24. Human Rights Sentinel

25. IM Swedish Development Partner

26. Firefly International

27. Presbyterian Church (U.S.A.)

28. Union of Medical Care and Relief Organizations (UOSSM) GE

29. Nonviolent Peaceforce

30. Peace Action

31. Canadians for Justice and Peace in the Middle East (CJPME)

32. Yemen Relief and Reconstruction Foundation

33. France Palestine Mental Health Network

34. Consortium of Ethiopian Human Rights Organizations

35. Syrian Network for Human Rights.

36. INGO ALG CONSULTANT GROUP

37. Arab Renaissance for Democracy and Development

38. Global Centre for the Responsibility to Protect

39. Middle East Democracy Center (MEDC)

40. The National Organization of Yemeni Reporters SADA

41. L'Union Juive Française pour la Paix (UJFP)

42. Development and Peace - Caritas Canada

43. EmpowerVan

44. Train of Hope Dortmund e.V.

45. Jewish Network for Palestine

46. مدافعات للحقوق والحريات والتنمية

47. PELDA

48. Ina autra senda - Swiss Friends of Combatants for Peace

49. Street Child UK

50. Polish Medical Mission

51. Peace SOS

52. Gender Advisory Team, Cyprus

53. Olof Palmes Internationella Center

54. Cordaid

55. Street Child España

56. Share The World's Resources

57. Church and Peace - Ecumenical Peace Church Network in Europe

58. ForcesWatch

59. Vredesactie

60. Terre des Hommes Netherlands

61. Lawyers for Palestinian Human Rights

62. Global Ministries of the Christian Church (Disciples of Christ)

63. Plateforme des ONG françaises pour la Palestine

64. PAX

65. EuroMed Rights

66. Catholic Agency for Overseas Development (CAFOD)

67. The Presbyterian Church in Canada

68. The United Church of Canada

69. Cairo Institute for Human Rights Studies (CIHRS)

70. CIUSSS Centre-Sud

71. Centre for Feminist Foreign Policy

72. The Business Plan for Peace

73. Secours Catholique - Caritas France

74. Danish Muslim Aid

75. Peace Direct

76. Belgian Academics and Artists for Palestine (BA4P)

77. Israeli Committee Against House Demolitions - UK

78. The Dallaire Institute for Children Peace and Security

79. Creatura Think & Do Tank

80. Israeli Committee Against House Demolitions - Germany

81. Legal Action Worldwide (LAW)

82. The Hague Peace Projects

83. Anglican Pacifist Fellowship

84. Nonviolence International

85. Primate's World Relief and Development Fund

86. The United Church of Canada

87. Institute on Statelessness and Inclusion

88. The Anglican Church of Canada/L'Eglise anglican du Canada

89. MADRE

90. Ekō

91. ReThinking Foreign Policy

92. International Physicians for the Prevention of Nuclear War (IPPNW) Germany

93. Initiatives et Changement (IofC France)

94. WeWorld

95. pax christi - Deutsche Sektion e.V.

96. Internationale Liga für Menschenrechte

97. Centre for Peace Research and Advocacy -CPRA

98. Equal Legal Aid

99. Young Christian Students Movement South Africa

100. Laurentiuskonvent e.V.

101. Socialist Movement of Ghana

102. Swedish Fellowship of Reconciliation

103. Japan Fellowship of Reconciliation

104. Action Corps

105. EgyptWide for Human Rights

106. Pax Christi International

107. International Physicians for the Prevention of Nuclear War (IPPNW) - Greece

108. Evangelical Lutheran Church in Canada

109. KAIROS Canadian Ecumenical Justice Initiatives

110. Committee of 100 in Finland

111. Khulumani Support Group

112. Amos Trust

113. Sanad Basra Organization for Human Rights

114. Association Pour Jérusalem (France)

115. Community of Christ

116. Avaaz

117. Christian Jewish Allies for a Just Peace in Israel/Palestine

118. Women Volunteers for Peace

119. Forum Computer Professionals for Peace and Societal Responsibility

120. Salam For Yemen

121. Vereinigung Demokratischer Juristinnen und Juristen e.V. (VDJ)

122. Association France Palestine Solidarite Paris-Sud

123. Culture de Palestine

124. Emmaus International

125. Kristna Fredsrörelsen / SweFOR

126. Christian Campaign for Nuclear Disarmament

127. Medical Association for Prevention of War

128. HelpAge International

129. Quakers in Scotland (General Meeting for Scotland)

130. Forum Ziviler Friedensdienst e. V.

131. DAWN MENA

132. Japan International Volunteer Center (JVC)

133. NVMP-Artsen voor vrede

134. ActionAid France

135. Forum Computer Professionals for Peace and Societal Responsibility (FIfF) e.V.

136. Pax Christi Scotland

137. Shujaa-Initiative

138. Pax Christi Italia

139. Pax Christi - Perú

140. Center for Jewish Nonviolence

141. Peace Movement Aotearoa

142. Center for Peace Education, Miriam College

143. Pax Christi England and Wales

144. Pax Christi Aotearoa NZ

145. Pax Christi Miriam College

146. Welfare Association

147. Age International

148. Watchlist on Children and Armed Conflict

149. Arms Information Centre (RIB e.V.)

150. Caritas International Belgium

151. Medact

152. Maryknoll Office for Global Concerns

153. Feminist Humanitarian Network

154. Saferworld

155. Mwatana for Human Rights

156. The Kvinna till Kvinna Foundation

157. International Alert

158. CIVICUS

159. Internationaler Versöhnungsbund - Deutscher Zweig e.V.

160. Pax Christi USA

161. Caritas Internationalis

162. The United Methodist Church - General Board of Church and Society

163. Belgian Academics and Artists for Palestine (BA4P)

164. Humance Heal For Human Rights

165. International Federation for Human Rights (FIDH)

166. Min Haqi Foundation to Empower Women Politically and Economically

167. Yoga and Sport with Refugees

168. Caesar Families Association

169. KinderUSA

170. Ocalenie Foundation

171. Aura Freedom International

172. Finnish-Arab Friendship Society

173. Equal Legal Aid

174. Street Child Italy

175. Rebuilding Alliance

176. Bildungsprojekt Sachsen im Klimawandel

177. Diversity Matters North West Ltd

178. Un Ponte Per

179. Friends Committee on National Legislation (FCNL)

180. Terre des Hommes Italy

181. Middle East Children's Alliance

182. Mercy Corps

183. Permanent Peace Movement

184. Seenaryo

185. Women for Peace and Democracy Nepal (WPD Nepal)

186. France Palestine Mental Health Network

187. Muslim Peace Fellowship

188. UCOS vzw (UNIVERSITY CENTRE FOR DEVELOPMENT COOPERATION)

189. Protection International (PI)

190. Women's Right to Education Programme

191. Women in Humanitarian Response in Nigeria Initiative

192. IANSA Women Network Nigeria

193. Muslim Delegates and Allies Coalition

194. Mayworks Kjipuktuk/Halifax

195. Tamkeen for Legal Aid & Human Rights

196. Doctors Against Genocide

197. The Rights Forum

198. Women for Peace - Finland

199. Business Plan for Peace

200. Righting Relations Canada

201. Foyer du Monde

202. Bahrain Transparency

203. Rete Italiana Pace Disarmo

204. Nonviolence International

205. FundiPau

206. Control Arms

207. Climate Refugees

208. SOL Education Center

209. Centre for Peace Research and Advocacy - CPRA

210. Centro de Estudios Ecuménicos - México

211. Daraj Media

212. Colombian Campaign to Ban Landmines (CCBL)

213. Mujeres para el Dialogo

214. Pastoral Social, Iglesia Anglicana de México

215. Asociación de familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México AFADEM-FEDEFAM

216. Servicio Paz y Justicia (serpaj)-mexico

217. Global Thought

218. American Baptist Churches USA

219. Sojourners

220. Migrant Roots Media

221. Citizens for Just Policy

222. PEOPLES FEDERATION FOR NATIONAL PEACE AND DEVELOPMENT (PEFENAP)

223. Cameroon Youths and Students Forum for Peace (CAMYOSFOP)

224. Campaña Colombiana Contra Minas

225. Vision GRAM-International

226. The United Church of Christ

227. Caritas Middle East and North Africa

228. Comité pour une Paix Juste au Proche-Orient

229. BDS Berlin

230. SOMO (Centre for Research on Multinational Corporations)

231. Women in Black - Austria

232. Collective Aid

233. ReFOCUS Media Labs - Poland

234. Fund for Global Human Rights

235. Omega Research Foundation

236. Women for Weapons Trade Transparency

237. United Against Inhumanity (UAI)

238. Episcopal Peace Fellowship-Palestine Israel Network

239. Terre des Hommes International Federation

240. CCFD-Terre Solidaire

241. COCASEN - Coalición Nacional Contra el Abuso Sexual

242. CARE International

243. Fundación Ser de Paz AC

244. Forum o Disarmament and Development of Sri Lanka

245. FTSCD (Forum Togolais de la Société civile pour le Développement)

246. Quincy Institute for Responsible Statecraft

247. MPower Change Action Fund

248. Steirische Friedensplattform

249. Minnesota Peace Project

250. Académicos con Palestina contra el genocidio - Mexico

251. Fundación Arcoiris por el respeto a la diversidad sexual - Mexico