Ezhel Davası

Arka Plan Bilgisi

II. DAVA:

Sahne ismiyle Ezhel olarak bilinen rap sanatçısı Sercan İpekçioğlu hakkında, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 13 Haziran 2018 tarihli iddianamede, İpekçioğlu’nun TCK madde 190/2’de düzenlenen “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanılmasını Özendirme Suçu” kapsamında cezalandırılması talep edildi.

İddianamede Ezhel’in, “Şehrimin Tadı”, “Küvet” ve “Alo” isimli şarkılarında sözler (Örneğin: “…bi cebimde kenevir tohumu, yanındaki viski ve votka ve Afgan var, hepsinin tadı nefis, yerim, kafam düşer tekrar, tekrar ot ister canım, ah, polisten kaçın, napsak şimdi, süper marketten çalsak bişey, sosis ve salam”) alıntılanarak, delil olarak gösterildi.

Sercan İpekçioğlu, ifadesinde uyuşturucu madde kullanmadığını, 10 yıldır rap müzikle uğraştığını, yurt içinde ve yurt dışında konserler verdiğini, şarkılarında uyuşturucu madde kullanımını özendirdiği belirtilen cümlelerin sadece şarkının kafiyesine uygun olarak geçen kelimeler olduğunu ve özendirme amacı olmadığını, Alo isimli şarkıda Ankara’da Cebeci ve Yenimahalle ilçelerinde mahalle kültürüyle büyüdüğü için orada günlük hayatta yaşanan olayların şarkıya aksettirilmiş hali olduğunu, hatta Yarınımız Yok isimli şarkıda da uyuşturucu maddenin zararlarını anlattığını, şarkı sözlerini yaşamadığını, sadece çevreden duyduğu kelimeleri şarkı sözlerine aksettirdiğini, bunun suç olduğunu bilmediğini, bilseydi kullanmayacağını aktardı.

Davanın ilk duruşması, 6 Kasım 2018 günü saat 10:10’da, İstanbul Anadolu 59. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülecek.

Sercan İpekçioğlu hakkında, aynı suçtan fakat bu kez farklı şarkı sözleri ve sosyal medyada paylaştığı bir fotoğrafın delil olarak gösterildiği bir diğer davada, İstanbul Anadolu 44. Asliye Ceza Mahkemesi 19 Haziran tarihinde verdiği kararla tutuklu yargılanan İpekçioğlu’nun beraatına ve tahliyesine karar vermişti.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

I. DAVA :

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 31 Mayıs 2018 tarihli iddianamede, sahne ismiyle Ezhel olarak bilinen rap sanatçısı Sercan İpekçioğlu'nun, TCK madde 190/3. maddesinde düzenlenen "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanılmasını Özendirme Suçu" kapsamında cezalandırılması talep edildi. Suç için, Kanun'da 5 ile 10 yıl arası hapis cezası öngörülüyor. 

Ezhel, soruşturma kapsamında 23 Mayıs 2018 tarihinde gözaltına alındıktan sonra tutuklandı.

İddianamede, soruşturma gerekçesi, Ezhel hakkında, Başbakanlık İletişim Merkezi (BİMER) aracılığıyla kimliği belirsiz bir kişi tarafından yapılan ihbar olarak gösterildi.

İddianamede; bu ihbar üzerine Emmniyet ilgili birimleri tarafından yapılan araştırma sonucunda, "Ezhel'in Instagram isimli uygulama üzerinden, hintkeneviri bitkisi ile çekilmiş bir fotoğrafını paylaştığı, bu fotorafın 5.812 kişi tarafından beğenildiği, 123 kişinin ise bu fotoğrafa yorum yaptığının tespit edildiği, Ezhel tarafından yapılan bir başka paylaşımda ise 'Esrarın da etkisiyle ışık daha parlak çekilir nefesler' yorumuyla birlikte paylaşım yapıldığı" hususları atılı suçun delilleri olarak gösterildi.

Davanın ilk duruşması 19 Haziran 2018 günü,  İstanbul Anadolu 44. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

Dava hakkındaki açıklamamız için : https://bit.ly/2JPMDlC

 

 

 

İkinci Dava 1. Duruşma

Davanın ilk duruşması 6 Kasım 2018 günü, İstanbul Anadolu 59. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Duruşmada, Sercan İpekçioğlu savunmasını sundu.

İpekçioğlu (bilinen ismiyle Ezhel, savunmasında), sanatçı olduğunu, yıllardır bu işle uğraştığını, toplumu kötü bir şeye özendirmek gibi bir niyetinin olmadığını söyledi. 

Ürettiklerinin sanat eseri olduğunu, kendisi hakkında aynı suçtan açılan diğer davada sanatsal ifade özgürlüğünü kullandığı için beraat ettiğini hatırlattı. 

Ezhel’in avukatı da aynı konudaki davada beraat kararının kesinleştiğine vurgu yaparak, suç konusunun sanat eseri olduğunu ve bu nedenle suçun unsurlarının oluşmadığını belirtti. 

Mahkeme ara kararında, Ezhel’in beraat ettiği dava dosyanın incelenmek üzere istenmesine karar verdi.

Bir sonraki duruşma 21 Şubat günü görülecek.

İlk Dava, 1. Duruşma ve Gerekçeli Karar

Davanın 19 Haziran günü görülen ilk duruşmasında, Ezhel ismiyle bilinen Sercan İpekçioğlu, savunmasını sundu.

Hakim öncelikle İpekçioğlu’ndan, iddianamede yer alan ve kendisine ait olan "Geceler" şarkısının sözleri ve hintkeneviri fotoğrafının yer aldığı Instagram paylaşımı ile ilgili savunma alacağını söyleyerek başladı.

Sercan İpekçioğlu savunmasında; Instagram'da paylaştığı fotoğraf için, bitkiyi Ankara'da yolda gördüklerini ve paylaşımın eğlence dışında bir amacı olmadığını söyledi.

Yine “Geceler” isimli şarkısının sözlerinde edebi bir dille, gecenin gizeminden ve karanlığından bahsettiğini, bu şarkıyı ise Türkiye’de çekilecek bir dizi için yaptığını ve şarkıda uyuşturucu madde kullanmaya özendirme kastı olmadığını, bununla birlikte “Yarınımız Yok” ismindeki şarkısında doğrudan uyuşturucunun zararlarını anlattığını, kullanıldığı takdirde ölüme neden olduğu temasını işlediğini aktardı.

Mahkeme duruşma sonunda Sercan İpekçioğlu’nun beraatına ve derhal tahliyesine karar verdi.

Mahkeme kararında;

  • TCK’nun Madde 190/2 kapsamında suçtan bahsedebilmek için öncelikle uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımını özendirecek bir fiil gerektiği,
  • Suçun manevi unsurunun genel suç işleme kastı olduğu; suçun oluşması için failin fiilini aleni bir şekilde madde kullanımını özendirme kastı ile gerçekleştirmesi gerektiği;
  • Suçun oluşması için şahsın eylemini uyuşturucu madde kullanımını teşvik edici nitelikte olduğunu bilerek ve isteyerek gerçekleştirmesi gerektiği;
  • Bunlarla birlikte Anayasa’nın 27. Maddesinde herkesin bilim ve sanatı serbestçe öğrenme ve öğretme, açıklama, yayma ve bu alanlarda her türlü araştırma hakkına sahip olduklarını, bu nedenle bir ifadenin sanatsal niteliğinin, o ifadeye bahse konu suç kapsamında bir tür dokunulmazlık getirdiğini
  • Hayal ürünü eserlerde geçen ifadelerin, bu eserleri üreten kişilerden bağımsız olarak ele alınması gerektiği, aksi halde her şarkıda, filmde sadece bu suçun değil başka pek çok suçun da oluştuğunu varsaymanın mümkün olacağını,
  • Sanatçının ifade özgürlüğünün ise demokratik bir toplumda sadece kesin ve gerekli ölçütler çerçevesinde sınırlandırılması gerektiğini
  • Aksi halde, Anayasa’nın 26. ve 27. Maddeleri ile Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 10. Maddesinde güvence altına alınan ifade ve sanat hürriyeti, ölçüsüz ve orantısız şekilde ihlale açık hale geleceğini

gerekçelerine yer verdi.

İkinci Dava, 2. Duruşma

Davanın 21 Şubat günü görülen 2. duruşmasında, Ezhel'in avukatı; uyuşturucu veya uyarcı madde kullanımını özendirme suçunun özel kast ile işlenebilen bir suç olduğunu, yargılama konusu şarkıların ise sanat eseri olduğunu ve uyuşturucu kullanımını özendirmek gibi özel bir kastı içermesinin mümkün ve mevcut olmadığını ifade etti.

Ezhel'in avukatı savunmasına şöyle devam etti: "Nasıl ki zamanında Karacoğlan müstehcenlik suçundan yargılanmadıysa, günümüzde hukukun bu kadar geliştiği bir dönemde bu modern ozanların kabul edelim ya da etmeyelim, eserlerinin bu şekilde ceza hukukuna konu edilmesi kabul edilebilir değildir."

Mahkeme, duruşma sonunda, suçun maddi unsurlarının oluşmadığı gerekçesiyle Ezhel'in beraatına karar verdi.

Bu şekilde Ezhel kendisi hakkında aynı suçtan açılan her iki dava da beraat etmiş oldu.