Davos Dünya Ekonomik Forumu: “Riskler artık boş vaatlere yer bırakmayacak kadar yüksek”

Dünya Ekonomik Forumu’nun bu yılki toplantısı 16-20 Ocak 2023 tarihleri arasında Davos’ta gerçekleştirilecek.

Uluslararası Af Örgütü Genel Sekreteri Agnès Callamard, Davos’ta yapılacak Dünya Ekonomik Forumu öncesinde yayımladığı açıklamada şunları kaydetti:

“Son birkaç yıl içinde sanki Pandora’nın kutusu açıldı ve dünyayla ilgili sayısız kriz ortaya döküldü. Kendimizi genellikle birbirini körükleyen ve iç içe geçen zorluklar karşısında bulduk: İklim krizi, küresel pandemi, silahlı çatışmalar, sömürüye hazır endüstri devrimlerinin sonuncusu yani teknoloji, yaygın gıda güvensizliği, düşük maaşlar ya da işsizlik milyonlarca kişiye diz çöktürürken bir avuç kişiye akıl almaz bir zenginlik sunan küresel ekonomi.”

“Ne yazık ki bu sorunları çözmek için küresel çapta düzenlenen toplantıların çoğu, çok az somut sonuç veren ya da hiç vermeyen suni mesajlar iletme forumları oldu.”

Agnès Callamard
Uluslararası Af Örgütü Genel Sekreteri

“Bu yılki Davos toplantısının aynı akıbetle sonlanmaması için katılan nüfuz sahibi elitler nerede oldukları üzerine düşünmek zorundadır. Var olan küresel ekonomik sistemi her ne pahasına olursa olsun korumayı seçmek yerine, halihazırda işe yaradığını bildiğimiz somut çözümleri ilerletmeye odaklanmalılar. Yan etkinlikler ve paneller, fosil yakıt şirketlerine getirilecek yeni vergiler ve insan haklarına uygun yeşil enerji teminine verilecek teşvikler hakkında konuşmalarla dolu olmalıdır. Kendi toplantı salonları ve kabine ofislerinden başlayarak yaygın yolsuzluğu, vergi kaçırma ve yüksek tutarlarda vergiden kaçınma girişimlerine son vermeyi, ırkçılık ve cinsiyetçilik dahil olmak üzere eşitsizliklerle kökünden mücadeleyi ele almalılar. Riskler artık boş vaatlere yer bırakmayacak kadar yüksek.”

Agnès Callamard 16 Ocak’tan itibaren Davos’ta olacak ve aşağıdaki başlıklar dahil olmak üzere insan haklarını ilgilendiren birçok konuda basına röportaj verecek:

  • İklim krizi ve insan hakları üzerindeki etkileri
  • Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırganlığı, savaş suçları ve adaletin tesisi için gerekenler
  • Myanmar’da insan hakları
  • Etiyopya’da insan hakları
  • Teknoloji devi şirketler
  • Şirketlerin insan hakları yükümlülükleri
  • Spor faaliyetleriyle suçlarını örtbas eden ülkeler (Sportswashing)
  • İnsan haklarını iyileştirmek için hem kişiler hem de şirketler tarafından yapılan yolsuzluk, vergi kaçırma ve yüksek tutarlarda vergiden kaçınma girişimleriyle mücadelenin önemi
  • Tüm dünyada insan hakları savunucularına yönelik saldırılar ve dezenformasyonu da içeren yöntemlerle sivil alanının kısıtlanması

Gazeteciler için bilgi notu

Agnès Callamard bir uluslararası insan hakları uzmanıdır. İfade özgürlüğünün önde gelen savunucusu, feminist ve ırkçılık karşıtı aktivist Dr. Callamard, günümüzün en zorlu insan hakları sorunlarıyla mücadelede sarf edilen uluslararası çabaların ön saflarında yer alıyor. Callamard 2021’de Uluslararası Af Örgütü Genel Sekreteri olarak atandı.