Danimarka mültecileri Suriye'ye geri göndermemeli


İMZACI OLUN

Danimarka Göç ve Uyum Bakanı Mattias Tesfaye

Sayın Bakan,

Bu mektubu, Danimarka hükümetini, ülkelerindeki silahlı çatışmalardan kaçarak Danimarka’ya sığınan Suriyelilerin oturma izinlerini gözden geçirme sürecini durdurmaya çağırmak üzere yazıyorum. Size, Suriyelilere mülteci statüsü vermeniz için çağrı yapıyorum; çünkü Suriyeliler ülkelerine geri döndükten sonra varsayılan siyasi düşünceleri nedeniyle zulme maruz bırakılabilir.

31 Temmuz 2021 itibariyle 474 Suriyelinin oturma izni Göç Dairesi tarafından iptal edildi veya uzatılmadı. Bu kişilerin bir kısmı Danimarka Mülteci Temyiz Kurulu’nun nihai kararını bekliyor, bir kısmına ise karar tebliğ edildi. Ağustos 2021 itibariyle, Suriye’deki silahlı çatışmalardan kaçan en az 69 Suriyelinin başvurularına ilişkin nihai karar verildi ve bu kişiler Danimarka’da ‘geri dönüş konumu’ olarak adlandırılan kurumlara yerleştirildi. Uygulama Danimarka’nın Suriye rejimiyle diplomatik bağlarını yeniden kurması halinde bu kişilerin sınır dışı edilebilecekleri anlamına geliyor.

Oturma izinlerini gözden geçirme kararından etkilenen Suriyelilerin, hemen sınır dışı edilmeyecek olsalar bile iş ve eğitim imkanlarından yoksun bırakılacağı “geri gönderme merkezleri”ne gönderilmelerinden kaygı duyuyorum. Ayrıca, bu koşulların Suriyeliler üzerinde, zulme ve diğer ciddi insan hakları ihlallerine maruz kalabilecekleri Suriye’ye geri dönmeleri için baskı oluşturmasından da endişeliyim.

Suriye’nin belirli bölgelerinde savaşın durmuş olması, insanların güvenli bir şekilde geri dönebileceği anlamına gelmiyor. Uluslararası Af Örgütü, Suriye’ye geri dönen mültecilere yönelik ihlalleri araştırdığı “Eceline gidiyorsun” başlıklı yeni raporunda, Suriye yetkililerinin, Suriye’ye geri dönen kadın, erkek ve çocukları Suriye’den kaçtıkları için ihanet veya “terörü” desteklemekle suçlayarak keyfi veya hukuka aykırı gözaltı, tecavüz, cinsel şiddet de dahil olmak üzere işkence ve diğer türde kötü muamele ve zorla kaybetme gibi ciddi insan hakları ihlallerine maruz bıraktığını belgeledi. Suriye’den kaçan kişiler ülkeye geri dönmeleri halinde varsayılan siyasi görüşleri nedeniyle zulme uğrama riski altına giriyor ve bu nedenle 1951 tarihli Mültecilerin Hukuki Durumuna Dair Sözleşme kapsamında uluslararası koruma altına alınmaları gerekiyor.

Sizi, geçici oturma izni olanlar dahil olmak üzere Danimarka’da ikamet eden tüm Suriyelilere mülteci statüsü verilmesini sağlamaya çağırıyorum.

Saygılarımla,


Danimarka, Şam ve çevresindeki bölgelerin artık güvenli olduğunu öne sürerek yüzlerce kişiyi Suriye’ye geri gönderilme riski altına sokuyor. Bazı bölgelerde hava ve kara saldırıları azalmış olabilir; ancak ülkeye geri dönenlere yönelik gözaltılar, zorla kaybetmeler ve işkencenin sürdüğünü gösteren kanıtlara göre tehlike devam ediyor. Danimarka yetkililerinin, Suriye’den gelen sığınmacıları koruması, onlara mülteci statüsü vermesi ve Suriyelileri geri dönmeye zorlayacak her türlü girişimden vazgeçmesi için imzacı olun!

Danimarka 2019’da, Başbakan Mette Frederiksen’in “sıfır sığınmacı” hedefine denk düşecek şekilde sığınmacıların toplumla bütünleştirilmesini desteklemeye son verdi ve sığınmacıları geri göndermek için mevcut tüm yolları kullanmaya başladı. O tarihten beri en az 800 Suriyelinin oturma izni yeniden değerlendirildi. Hükümet, Şam ve çevresindeki bölgelerden gelen ve Danimarka’da yasal oturma izni olan -bazılarının oturma izinleri uzun yıllar geçerli- 1200 Suriyelinin daha izinlerini toplu halde yeniden değerlendirecek.

En az 69 Suriyeli ikamet statüsünden mahrum bırakıldı. Bu kişiler, Danimarka’nın Suriye rejimiyle diplomatik bağlarını yeniden kurması halinde sınır dışı edilebilir. “Geri gönderme” merkezlerine yerleştirilebilirler. Bu merkezlerde çalışmalarına ve eğitim görmelerine izin verilmeyecek ve aileleri, toplulukları, okulları ve işyerlerinden ayrı tutularak sınır dışı edilinceye kadar alıkonulacaklar.

Sığınmacılar, Danimarka toplumundan koparılmış halde, belirsiz bir gelecekle karşı karşıyalar. Bu zalimane koşullar, Suriyeliler üzerinde Suriye’ye “gönüllü” bir şekilde geri dönmeye karar vermeleri için baskı oluşturmayı amaçlıyor. Bu durum uluslararası hukuka aykırıdır.

Suriye hâlâ çok tehlikeli. Çok sayıda Suriyeliyi başka ülkelere sığınmak zorunda bırakan işkence, zorla kaybetmeler ve keyfi veya hukuka aykırı gözaltılar bugün Suriye’de her zaman olduğu kadar yaygın. Ayrıca, Suriye’den kaçmış olmak bile geri dönenleri yetkililer tarafından hedef alınma riski altına sokmaya yetiyor.

Danimarka’da yaşayan Suriyeliler çatışmalardan ve zulümden kaçıp geldi. Kaçtıkları tehlikelere geri gönderilemezler. İmzacı olarak, Suriyelilerin oturma izinlerini iptal etme kararından vazgeçilmesini isteyin. Suriyelilerin korumaya devam edilmesi ve onlara mülteci statüsü verme çağrısında bulunun.