Afganistan: Taliban’ın halka açık kırbaçlama gibi vahim uygulamalara dönüşü acilen durdurulmalı

Çarşamba günü Afganistan’ın Logar eyaletinde, bir Taliban mahkemesinin emri üzerine üç kadın, 11 erkek hırsızlık ve ahlak suçları nedeniyle halka açık olarak kırbaçlandı. Konu hakkında açıklama yayımlayan Uluslararası Af Örgütü Güney Asya Kampanyacısı Samira Hamidi şunları söyledi:

“Kadınların ve erkeklerin halkın gözü önünde kırbaçlanması zalimliktir ve Taliban’ın tek kelimeyle vahim uygulamalara geri döndüğü anlamına gelir. Halka açık kırbaçlama, uluslararası hukuk uyarınca işkence ve diğer türde kötü muameleye ilişkin mutlak yasağı ihlal etmektedir ve hiçbir koşulda uygulanmamalıdır.”

“Kadınların ve erkeklerin halkın gözü önünde kırbaçlanması zalimliktir ve Taliban’ın tek kelimeyle vahim uygulamalara geri döndüğü anlamına gelir. Halka açık kırbaçlama, uluslararası hukuk uyarınca işkence ve diğer türde kötü muameleye ilişkin mutlak yasağı ihlal etmektedir ve hiçbir koşulda uygulanmamalıdır.”

Samira Hamidi
Uluslararası Af Örgütü Güney Asya Kampanyacısı

“Taliban, 30 yıl önceki yönetimini hatırlatan uygulamalara kaygı verici bir kayma ile temel insan hakları ilkelerini açıkça ihlal ederken yaygın eleştirileri de göz ardı etmeye devam ediyor. Bu korkunç cezalar, Taliban’ın acımasız adalet sistemince başvurulan insanlık dışı uygulamaların yasallaştırılması yönünde bir diğer adımdır ve fiili yetkililerin uluslararası insan hakları hukukunu tamamen hiçe saydığını göstermektedir” diyen Hamidi sözlerini şöyle sonlandırdı:

“Halka açık kırbaçlama şeklindeki cezai uygulama ve diğer tüm bedensel cezalar derhal ve koşulsuz olarak durdurulmalı ve adil yargılama güvenceleri ve hukuk yollarına erişimi içeren resmi bir adalet mekanizması yürürlüğe konulmalıdır. Uluslararası toplum acilen Afganistan’daki fiili yetkililerin tüm zalimane, insanlık dışı ve alçaltıcı cezaları ortadan kaldırmasını sağlama yönündeki çabalarını artırmalıdır.”

Arka Plan

14 Kasım Pazar günü, Taliban’ın dini lideri Afganistan’da şeriat hukukunun eksiksiz uygulanması için zorunlu bir emir verdi.

O tarihten beri Taliban, Afganistan’ın çeşitli eyaletlerinde kadınları ve erkekleri zina, hırsızlık, eşcinsel ilişki ve insan kaçırma gibi suçlarla suçlayarak halkın gözü önünde kırbaçladı.

İslam hukukunun bu yorumu, Taliban’ın 2001 sonunda sona eren ilk döneminde uyguladığı halka açık infazları, uzuv kesmeleri ve taşlamayı içeriyor.

Taliban Ağustos 2021’de iktidarı ele geçirdikten sonra ülkede kadın hakları dahil birçok alanda daha ılımlı bir yönetim sözü vermişti.

Uluslararası Af Örgütü, Taliban Ağustos 2021’de Afganistan’ın kontrolünü ele geçirdiğinden bu yana gitgide artan insan hakları ihlallerini ve suistimalleri belgeledi. Yargısız infazlar, keyfi gözaltı, işkence, kaybetme, kadınların ve kız çocukların bastırılması, medyaya yönelik sansür ve ifade özgürlüğü üzerindeki diğer kısıtlamalar buna dahildir.