Af Örgütü'nden AB'ye: Mülteci Kriziyle Mücadele İçin Gerekli Olan Köklü Değişiklikler

Avrupa Komisyonu, mülteci krizini çözmek için yeni önerilerini duyurmadan hemen önce, Uluslararası Af Örgütü kendi Avrupa İçin Ajanda'sını yayımladı. Bugün yayımlanan "Koruma Birliği: Uluslararası Af Örgütü'nün Avrupa'daki Mültecileri Koruma Ajandası" isimli belge, tırmanan mülteci krizine karşıAvrupa'nın yaklaşımının ihtiyaç duyduğu acil değişiklikleri ortaya koyuyor.

Pazartesi günü Brüksel'de gerçekleşecek olan Adalet ve İçişleri Konseyi'nin olağanüstü toplantısı öncesi yayımlanan bu rehber ile ilgili olarak Uluslararası Af Örgütü, "Avrupa liderlerinin büyüyen mülteci krizine tepkisi tutarsızdır, liderlik, hırs ve şefkatten uzaktır" açıklamasında bulundu.

Uluslararası Af Örgütü adına konuşan Avrupa ve Orta Asya Direktörü John Dalhuisen, "şiddetten ve insan hakları ihlallerinden kaçan mültecilerin ıstırap boyutu, Avrupa'da İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana görülmemiş bir seviyeye ulaştı" dedi.

Uluslararası Af Örgütü Avrupalı liderlere şu çağrıda bulundu:
 

  • Kriz hattındaki AB üye devletlerine desteği anlamlı bir şekilde arttırılmalı, böylece insani karşılanma koşulları sağlanmalı ve sığınma başvuruları süreci hızlandırılmalı.
  • Kıta sınırlarına gelen mülteciler için AB bölgesine erişim sağlanmalı.
  • Bir acil yeniden yerleştirme planı vasıtasıyla sınır ülkelerindeki baskı rahatlatılmalı.
  • AB içindeki sığınma başvuranların yer değiştirme özgürlüğünü kısıtlayan AB mevzuatı gözden geçirilmeli.
  • Kriz hattındaki üye devletler geri itmeleri sona erdirmeli ve aşırı ve gereksiz güç kullanımı ile kötü muamele de dahil olmak üzere insan hakları ihlallerini durdurulmalı.
  • Daha kalıcı bir çözüm için, Avrupalı liderler tehlikeli yollardaki ölümleri önlemek için AB'ye doğru daha güvenli ve yasal yollar sağlamalı ve AB içinde eşit haklar ve yetkilerle ortak bir sığınma sistemi için anlaşmalı.