• Basın Açıklamaları

ULUSLARARASI AF ÖRGÜTÜ TÜRKİYE ŞUBESİ YÖNETİM KURULU’NDAN DUYURULUR

Sayın Üyelerimiz,

ULUSLARARASI AF ÖRGÜTÜ TÜRKİYE ŞUBESİ’nin 8. Olağan Genel Kurulu 31 Mart 2016 tarihinde saat 13:00’de aşağıda belirtilen gündemi görüşmek üzere Hamalbaşı Cd. No:22 Dükkan:2 D:2-3-4 Beyoğlu/İSTANBUL adresinde yapılacaktır.

Birinci toplantıda gerekli nisap sağlanamazsa, toplantı 23-24 Nisan 2016 tarihlerinde; Kemankeş Mah. Kemankeş Cad. No:31 Karaköy/Beyoğlu- İSTANBUL adresinde bulunan TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi toplantı salonunda ve aynı gündem ile yapılacaktır.

Siz değerli üyelerimize saygı ile duyururuz.

GÜNDEM:

1.    Yönetim Kurulu Başkanı’nın açılış konuşması
2.    Başkanlık divanı için bir başkan ve bir başkan yardımcısı ile iki katip üye seçiminin yapılması
3.    Yönetim Kurulu’nun 2014-2015 dönemi çalışma raporu ile bilanço ve gelir-gider çizelgelerinin okunması
4.    Yönetim Kurulu 2014-2015 dönemi çalışma raporu üzerine görüşme, oylama ve Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası
5.    2016-2017 dönemi çalışma raporu ve bütçesinin görüşülmesi ve oylanması
6.    Yönetim, Denetleme, Disiplin Kurulları ve Sosyal Denetçi asil ve yedek üyelerinin seçimi
7.    Dilek ve öneriler
8.    Kapanış

-------------------------------------