Türkiye: Bağlayıcı ihlal kararının ardından düşünce mahkumu Osman Kavala’yı derhal serbest bırakın

AİHM, Osman Kavala için 2019'da verilen tahliye kararının uygulanmaması nedeniyle Türkiye'yi mahkum etti

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bugün verdiği kararla, 2019 yılında Osman Kavala’nın derhal serbest bırakılmasını emreden kararın uygulanmasını sağlamadığı için Türkiye’yi mahkum etti. “Mahkeme, Türkiye tarafından alınan önlemlerin, taraf devletin, Kavala kararının sonuçları ve ruhuna veya buna uygun bir şekilde ‘iyi niyetle' hareket ettiği sonucuna varmasına izin vermediği kanaatindedir” denilen karar üzerine Uluslararası Af Örgütü Avrupa Ofisi Araştırma Direktör Yardımcısı Julia Hall şunları söyledi:

“Bu karar Türkiye yetkilileri için utanç verici. Neredeyse üç yıldır Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin 2019’da verdiği kararı uygulamayı ve Osman Kavala’yı serbest bırakmayı reddediyorlar. Bugün açıklanan karar, hükümetin, yasal olarak bağlayıcı olan yükümlülüğünü yerine getirmediğini bir kez daha bütün çıplaklığıyla gözler önüne seriyor. Türkiye’nin gerekeni yapmak için harekete geçmemesi Osman Kavala ve ailesinin maruz kaldığı eziyeti daha da yoğunlaştırıyor.”

“Kavala’nın durumu Türkiye’de sivil toplumun üzerindeki baskının ve insan haklarının ülkedeki herkesi etkileyen gerilemesinin simgesel bir örneği" diyen Jula Hall sözlerini şöyle sonlandırdı: 

"Türkiye, Osman Kavala’nın tahliyesini inatla reddetmeye devam ederse, Avrupa Konseyi’nin kurucu bir üyesi olarak daha fazla itibar kaybedecektir. Avrupa Konseyi, üye devletler ve Avrupa Birliği Türkiye’yi, Osman Kavala’yı ve benzer durumlardaki tutukluları artık serbest bırakmaya teşvik etmelidir.”

Arka Plan

2019’da, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Osman Kavala’nın özgürlük hakkının ihlal edildiğine ve bu ihlalin hükümetin onu susturmak amacı güttüğü için gerçekleştiğine hükmetti. Kararda, Kavala’nın derhal serbest bırakılmasına hükmedildi. Türkiye yetkilileri kararı uygulamak yerine, Kavala’yı gülünç suçlamalarla ve hiçbir delil olmaksızın yeni bir kovuşturmaya maruz bıraktılar.

Şubat 2022’de, AİHM kararlarının uygulanmasını denetleyen Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, Türkiye’nin AİHM kararını uygulamamasına dair Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 46. Maddesi 4. Paragrafı uyarınca ihlal prosedürü başlattı. AİHM kararlarının uygulanmaması nedeniyle ihlal prosedürü daha önce sadece bir defa, İlgar Mammadov / Azerbaycan davasında başlatılmıştı.

Haziran ayında, Uluslararası Af Örgütü Osman Kavala’yı ve 25 Nisan 2022’de adil olmayan mahkumiyet kararından sonra tutuklanan diğer altı sanığı düşünce mahkumu ilan etti.