Tüm Devletlere Çağrımızdır: Elini Bedenimizden Çek!

Elini bedenimizden çek!

Tüm devletlere çağrımızdır

Bu manifesto ile Uluslararası Af Örgütü olarak tüm dünya devletlerine çağrıda bulunuyoruz! Kadınların bedenlerini kontrol etme ve kendi bedenleri hakkında verdikleri kararlar yüzünden cezalandırma çabalarınıza son verin!

Devletler, ayrımcı kanun ve uygulamalara son vererek kadınların üreme sağlığı hizmetlerine ve kapsamlı cinsel sağlık bilgisi ve eğitimine erişiminin önündeki bütün engelleri kaldırmalıdır

Pekin’de imzalanan ve cinsiyet eşitliği için bir dönüm noktası olan küresel antlaşmanın üzerinden 20 sene geçmesine rağmen, bugün kadınlar dünyanın her yerinde cinsel sağlık ve üreme sağlığı haklarından yoksun bırakılıyor.

Uluslararası Af Örgütü Benim Bedenim Benim Haklarım Kampanyası yöneticisi Jessie Macneil-Brown “Kadın sünnetinin ve zorla evlendirmenin birçok devlet tarafından yasaklanmasına rağmen, hala yaygın bir şekilde uygulandıklarını görüyoruz” diyor ve ekliyor, “Kadınların ve kız çocuklarının cinsel sağlık ve üreme sağlığı hakları çok ciddi bir şekilde ihlal ediliyor. Bazı ülkelerde kürtaj hakkı tamamıyla yasaklanmış durumda ve kadınlar sadece kürtaj yapmış olma şüphesiyle veya düşük yaptıkları için cezalandırılıyor.”

Devletlere çağrımızdır!

Cinsel sağlık ve üreme sağlığı haklarının kullanılmasını cezalandıran bütün kanunlar kaldırılmalı

Kürtaj yaptırdıkları veya düşük yaptıkları gerekçesi ile hapis cezası verilen bütün kadınlar serbest bırakılmalı

Kapsamlı cinsel sağlık ve üreme sağlığı hakları hizmetlerine tüm kadınların eşit erişimi güvence altına alınmalı

Okullarda ve diğer alanlarda önyargısız ve bilimsel verilere dayalı cinsellik eğitimleri ve programlarına erişim güvence altına alınmalı

Cinsiyete dayalı, özellikle kadınlara ve kız çocuklarına yönelik, şiddet önlenmeli ve şiddete karşı gerekli tepkiler gösterilmeli

Herkesin bedenlerini ve hayatlarını etkileyen tüm politikalar, kanunlar ve programlar üzerine söz söyleme hakkı güvence altına alınmalı

Cinsel sağlık ve üreme sağlığı hakları ihlal edildiğinde herkesin eşit olarak, pahalı olmayan ve etkili iç hukuk yollarına erişimi güvence altına alınmalı

Devletler kadınların ve kız çocuklarının bedenleri kontrol etme çabalarına son vermelidir. Cinsel sağlık ve üreme sağlığımız hakkında bilinçli kararlar almak bir insan hakkıdır ve cezalandırılmak ya da bastırmak yerine güvence altına alınmalıdır.

Bu manifesto ile herkesi dayanışmaya ve hakların korunmasını talep etmeye davet ediyoruz!

MANİFESTOMUZ

  • Cinsiyet kimliğimiz, cinsel yönelimimiz ve medeni durumumuz ne olursa olsun rızaya dayalı cinsel ilişki asla suç değildir.
  • Kürtaj olmak ya da birine bu konuda yardımcı olmak bizi suçlu yapmaz.
  • Herkes için pahalı olmayan, güvenli ve kaliteli sağlık hizmetlerine ve doğum kontrol yöntemlerine erişim bir lüks değil, insan hakkıdır.
  • Bilimsel verilere dayalı cinsellik eğitimine ve ilişkiler hakkında her türlü danışmanlık hizmetine erişim herkesin eşit hakkıdır.
  • Taciz, tecavüz ve her türlü şiddetten uzak, özgür yaşama hakkına sahibiz.
  • Bedenlerimizi ve hayatlarımızı etkileyen tüm politikalar, kanunlar ve programlar üzerine sözümüzü söyleme hakkımız var.
  • Cinsellikle ilgili kararlarımız ve üreme haklarımız reddedildiğinde bunu raporlamak, incelenmesini sağlamak ve adaletin yerini bulacağına inanmak hakkımızdır.

Yukarıda yer verilen bu beyanlar devletlerimizin uluslararası standartlarla korunan insan haklarının temellerine dayanan sorumluluklarıdır. Devletlerin bu yükümlülüklerini yerine getirmelerinin zamanı çoktan gelmiştir. Bedenlerimiz, hayatlarımız ve geleceğimiz hakkında özgür kararlar vermek için tam anlamıyla güçlenmemiz ancak bu şekilde güvence altına alınacaktır.