Çin: Yeni Ulusal Güvenlik Yasası Geri Çekilmeli!

Uluslararası Af Örgütü, Çin'de bugün geçen ulusal güvenlik yasasıyla ilgili bir açıklama yayımladı. Çin hükümeti, otoritelere insan haklarını kısıtlama ve baskı altına alma gücü veren yeni ulusal güvenlik yasasını derhal yürürlükten kaldırmalı" denildi.

Çin yasama organı bugün, ulusal güvenliği geniş ve belirsiz anlamda tanımlayan ve  siyaset, kültür, finans ve internet alanını kapsayan bir yasa geçirdi. Bu yeni yasa kapsamında 'ulusal güvenlik' tanımının bir sınırı olmadığını ifade eden Uluslararası Af Örgütü Doğu Asya Bölgesel Direktörü Nicholas Bequelin, "Bu yasa hükümete, insan hakları aktivistleri, hükümeti eleştirenler ve diğer muhalif sesler gibi hoşuna gitmeyen kişileri cezalandırma ve izleme hususunda açık çek vermektedir" dedi.

Bequelin sözlerine şöyle devam etti: “Bu yasa açıkça ulusal güvenlikten çok, Komünist Parti'nin ülke genelindeki kontrolünü koruma amacı taşıyor. Parti liderliği ve onun siyasi güçteki tekeli yasada açıkça 'ulusal güvenliğin bir parçası' olarak nitelendirilmiştir."

"Hükümet uzun zamandır, "devleti yıkmaya teşvik", "bölücülük" ve "devlet sırlarını sızdırmak" gibi ulusal güvenlik suçlamaları, aktivistler ile hükümet muhaliflerini tutuklama ve bastırma amacıyla kullanmaktadır. Yeni yasa ile verilen geniş tanım ile bu eğilimin devam etmesi muhtemel görünmektedir."