Avrupa Konseyi’nin Türkiye’ye mesajı net: Osman Kavala’yı serbest bırakın

Uluslararası Af Örgütü Avrupa Bölgesel Ofisi Direktörü Nils Muižnieks, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nin çoğunluk oyuyla, insan hakları savunucusu Osman Kavala'yı serbest bırakmadığı için Türkiye hakkında ihlal süreci başlatma kararı alması üzerine şunları söyledi: 

“Bakanlar Komitesi’nin Türkiye’ye mesajı net: Türkiye’nin, Osman Kavala’nın derhal serbest bırakılmasını sağlamaması ve siyasi gerekçelerle yapılan bu zulme son vermemesi ülkenin insan hakları yükümlülüklerinin kabul edilmez bir ihlalidir.”

“Dört yıldan uzun süre cezaevinde tutulduktan sonra Osman Kavala'nın nihayet evine, ailesinin yanına dönmesine izin verilmelidir.”

Bakanlar Komitesi dün Türkiye’ye, 2 Şubat 2022’deki toplantısında Türkiye’nin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararına uymamasını AİHM’e taşıma niyetinde olduğunu bildirerek, Türkiye’den en geç 19 Ocak’a kadar yanıt vermesini istedi.

Muižnieks sözlerini şöyle sonlandırdı, “İki yıl önce AİHM, Osman Kavala'nın onu susturmaya yönelik bir art niyetle özgürlük hakkının ihlal edildiğine karar verdi ve derhal serbest bırakılmasını istedi. Savcılar bu bağlayıcı kararı uygulamak yerine devamlı Kavala’ya yükleyecek suç aradılar ve hiçbir kanıt olmadan saçma sapan suçlamalar yönelttiler. Bu adaletsizlik hikayesinin her anı, AİHM tarafından net bir biçimde saptandığı üzere, Kavala hakkındaki davanın siyasi gerekçelere dayalı niteliğini ortaya koydu.”

ARKA PLAN

Osman Kavala’nın bir sonraki duruşması 17 Ocak 2022’de görülecek.

2 Aralık’ta Bakanlar Komitesi, Osman Kavala’nın “derhal serbest bırakılmasını [sağlamayarak] Türkiye’nin mevcut davada AİHM’in nihai kararına uymayı reddettiği” tespitinde bulunan bir Ara Karar çıkardı. Komite, Türkiye’nin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Madde 46(1) kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmekte yetersiz kalıp kalmadığı sorusunu, 2 Şubat 2022’deki toplantısında AİHM’e taşıma niyetini Türkiye’ye resmen bildirme kararı aldı. Türkiye’den yorumlarını en geç 19 Ocak’a kadar sunması istendi.

AİHM kararlarının uygulanmaması halinde başlatılan ihlal prosedürü daha önce yalnızca bir kez, Azerbaycan’a karşı başlatıldı. Süreç, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin 3’te 2’lik çoğunluk oyuyla, ilgiyi ülkeye resmi bildirimde bulunmasının ardından başlıyor. Dün Türkiye’ye resmi bildirim yapıldı.

Ara Karara ulaşmak için bkz. https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=0900001680a4b3d4