Yüzden fazla STK'dan AB'li liderlere: "Tehlikeli göç planını reddedin!"

Yüzden fazla STK'dan oluşan bir koalisyon Avrupa Birliği'ne uyarıda bulundu. Koalisyon tarafından bugün (27 Haziran) yapılan açıklamada, "AB, Avrupa Komisyonu'nun göç konusundaki önerisini reddetmediği takdirde, kendi tarihinde karanlık bir sayfa açacaktır" denildi.

Açıklamada, "Avrupa Birliği ve üye devletleri, tek amacı göçü azaltmak olan bir dış politikaya kayarak, insan haklarını savunma hususunda kendi güvenilirliğini ve otoritesini zedeleme riskini arttırmaktadır" ifadesi kullanıldı.

Koalisyon Avrupalı liderlerine, AB'nin üçüncü ülkelerle ilişkisinin temel amacını insanların geri gönderilmesi ve caydırıcılık haline getirecek ve bu yaklaşımı güçlendirecek Komisyon'un teklifini reddetme çağrısında bulundu.

Plan, insani yardım, ticaret ve diğer fonlarını kullanarak üçüncü ülkeleri AB kıyılarına ulaşan göçmen sayısını azaltmaya teşvik etmeyi öneriyor. Bu plan, Haziran ayının başında Komisyon tarafından ortaya atılmıştı, bu hafta da Brüksel'de gerçekleşecek AB Zirvesi'nde Avrupalı devlet ve hükümet başkanları tarafından tartışılacak.

Açıklamaya göre, binlerce kişinin Yunanistan'da insanlık dışı ve aşağılayıcı koşullarda sıkışmasına yol açan AB-Türkiye anlaşmasının bu planın oluşmasını şekillendirdiği ifade edildi. Ek olarak bu şartlardan bilhassa çocukların etkilendiği, yüzlerce refakatsiz çocuğun ya kapalı alıkonma alanlarında tutulduğu ya da polis nezarethanelerinde kalmaya zorlandığı vurgulandı.

İnsan hakları, insani yardım, sağlık, göç örgütleri ve kalkınma ajanslarından oluşan 104 sivil toplum kuruluşunun oluşturduğu koalisyon tarafından yapılan açıklamada, "Avrupa kendi insan hakları dış politikasını baltalamaktadır ve uluslararası açıdan sığınma hakkının da yok sayılmasına sebep olmaktadır" denildi.

Koalisyon tarafından yapılan açıklamada, bu tip anlaşmaların tüm dünya genelinde insan haklarını zedeleyebileceği ve insanların kaçmasına yol açan ihlal ve baskılar zincirini ebedileştirebileceği ifade edildi.

Koalisyon son olarak, göç yönetimi için Avrupa devletlerinin uzun vadeli kalıcı bir strateji geliştirmesi gerektiğinin altını çizdi.