22. İstanbul LGBTİ+ Onur Yürüyüşü Eylem Gözlem Raporu

İstanbul’da Onur Yürüyüşleri 2015 yılından beri barışçıl toplanma ve ifade özgürlüğü hakları ile ayrımcılık yasağı ihlal edilerek sistematik ve hukuka aykırı olarak engellenmekte, barışçıl protesto hakkını kullanan LGBTİ+ hakları aktivistleri polis şiddeti, keyfi gözaltılar ve davalara maruz bırakılmaktadır. Barışçıl protesto hakkı Türkiye Anayasası’nın 34. maddesi, 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu ve Türkiye’nin taraf olduğu Uluslararası Medeni ve Siyasal Haklar Sözleşmesi ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi kapsamında koruma altındadır. Devletler, barışçıl protesto hakkının kullanımını kolaylaştırma hususunda pozitif yükümlülüğe sahiptir. Türkiye hukukunda da olduğu gibi, barışçıl protesto hakkının kullanımı, hükümet yetkililerinin iznine tabi değildir. 

Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi ve Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği ile birlikte 30 Haziran 2024 tarihinde gerçekleştirilen 22. İstanbul LGBTİ+ Onur Yürüyüşüne yönelik engellemeleri ve ihlalleri gözlemledik.