Uluslararası Af Örgütü’nden Avrupa Konseyi Dışişleri Bakanları’na gönderilen Türkiye mektubunda Kavala ve Demirtaş hakkında adalet çağrısı yer aldı

Uluslararası Af Örgütü, Avrupa Konseyi üye ülkeleri Dışişleri Bakanları’na mektup yazarak, iş insanı Osman Kavala için Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi maddeleri gereğince ihlal prosedürünün başlatılması çağrısı yaptı.

Uluslararası Af Örgütü Avrupa Bölgesel Ofisi Direktörü Nils Muižnieks imzası ile Avrupa Konseyi ülkelerinin Dışişleri Bakanları’na yönelik “Kavala/Türkiye Başvurusu ve AİHS Madde 46.4 gereğince ihlal prosedürü gerekliliği” başlığıyla yayımlanan mektup Bakanlar Komitesi’nin 9-11 Mart’ta AİHM kararlarının uygulanması hakkında gerçekleştirecek toplantısı öncesinde paylaşıldı.

Uluslararası Af Örgütü son yıllarda Türkiye’de, ceza hukukunun insan hakları savunucularını ve hükümete muhalif kişileri susturmak için keyfi biçimde kullanıldığına ilişkin kapsamlı raporlar hazırladı. Bu raporlar hatırlatılarak başlayan mektupta “Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş’ın, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin derhal serbest bırakılmaları yönündeki bağlayıcı kararlarına rağmen halen tutuklu bulunması, insan haklarının korunmasını güvence altına almaya isteksiz bir adalet sisteminin varlığına işaret etmektedir” denildi.

Uluslararası Af Örgütü mektubu, “Bakanlar Komitesi, Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş’ın “art niyetlerle” uzun süreli keyfi tutukluluğuna izin veren sistemsel yetersizliklerle mücadele etmeye bağlı kalmayı sürdürmelidir. Hakimler ve savcılar üzerindeki siyasi baskının kaldırılması da dahil olmak üzere yargı bağımsızlığının sağlanması için acilen genel tedbirlerin alınması gerekmektedir. Bu adım insan hakları savunucuları, avukatlar, siyasetçiler, gazeteciler, yazarlar ve yalnızca ifade özgürlüğü, örgütlenme ve barışçıl toplanma haklarını kullanan diğer kişilerin gözaltına alınmasına ve uzun süreli keyfi tutukluluğuna son verilmesine katkı sağlayabilir.

Avrupa Konseyi Üye Devletleri’nde siyasi zulme hoşgörü gösterilemez. Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş’ın serbest bırakılmasının birincil öncelik olarak kabul edilmesini sağlamak Bakanlar Komitesi’nin görevidir” sözleriyle son buldu.

KAVALA/TÜRKİYE KARARI VE AİHS MADDE 46.4 GEREĞİNCE İHLAL PROSEDÜRÜ GEREKLİLİĞİ

PDF