• Haberler

Uluslararası Af Örgütü Olarak Lütfillah Tacik Davasının Takipçisiyiz

Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi olarak, soruşturma sürecinin başından beri Lütfillah Tacik’in davasını takip ediyoruz.

Soruşturma süreci 395 gün gibi uzun bir zamanda tamamlanan olayla ilgili, adil yargılama süreci işletilmeme ihtimali hususunda kaygılıyız. Maktulün mülteci olması, sanıkların kamu görevlisi olmaları ve davanın başlamasından hemen önce görevlerine iade edilmeleri, Türkiye’deki yaygın cezasızlık olgusu bağlamında kaygılarımızı haklı çıkarma ihtimali taşıyan önemli etkenlerdir.

Türkiye, gerek tarafı olduğu 1951 Cenevre Mülteci Sözleşmesi ve Çocuk Hakları Sözleşmesi, gerek ise 6458 Sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununda düzenlenen uluslararası koruma prosedürlerini uygulamakla yükümlüdür. Tacik ve arkadaşlarının ülkeye düzensiz yollarla girmesi, uluslararası korumaya erişim hakları önünde bir engel değildir.

Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi olarak, Lütfillah Tacik davasında, yapılacak adil bir yargılama sonucunda adaletin yerine gelmesini ve sorumluların cezasız kalmaması gerektiğini vurguluyor, davanın sonuna kadar takipçisi olacağımızı bildiriyoruz.