Uluslararası Af Örgütü Kadınlara ve Kız Çocuklarına Yönelik ‘Militarizm’in Yarattığı Şiddeti Hedef Aldı

Uluslararası Af Örgütü destekçileri bugün, gittikçe militarize edilmiş toplumlar ya da ‘militarizm’ ile daha da kötü hale gelmiş olan kadın ve kız çocuklarına yönelik şiddet ile mücadele etmek amacıyla 16 gün sürecek küresel bir kampanyaya başlıyor.

Cinsiyet temelli şiddete karşı düzenlenen ‘16 Günlük Aktivizm’ kampanyası, hükümetlere aralarında güvenlik personeli tarafından işlendiği iddia edilen suçların da olduğu, cinsel ve cinsiyet temelli şiddeti soruşturması ve önlemesi, aynı zamanda kadın hakları savunucularını koruması için harekete geçme konusunda baskı yapacak.

Kampanya Mısır, Suriye, Bangladeş, Sudan ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti’ni kapsıyor. 

Uluslararası Af Örgütü Cinsiyet, Cinsellik ve Kimlik Direktörü Madhu Malhotra, “Militarizme, askeri değerlerin toplum üzerinde dominant bir etkisi olduğu yerlerde gerçekleşen durumlarda başvuruluyor – hem silahlı çatışma bağlamında hem de barış zamanında. Genelde eşitlik, güvenlik ve kadınlarla kız çocuklarının güvenliği açısından da çok ağır sonuçları oluyor. 16 Günlük Aktivizm kampanyamız boyunca, savaş, protesto ya da alıkonulma sırasında olsun ya da olmasın kadınların ve kız çocuklarının şiddetten muaf yaşama hakkı olduğu konusunda açık bir mesaj vereceğiz” diye konuştu.

Malhotra sözlerine şöyle devam etti: “Savaşlar, ülke içi çatışmalar ile siyasi ve sosyal adalet hareketlerinin şiddete başvurularak bastırılmasının kadınlar ve kadın hakları savunucularının bu tarz ihlalleri engellemek için süregelen çabalarına rağmen, kadınların maruz kaldıkları ihlallerin çeşidi üzerinde belirgin ve genelde orantısız bir etkisi var. Militarizm bağlamında cinsel ve cinsiyet temelli şiddetin dünyanın her bölgesinde gerçekleşiyor olması üzücü bir gerçek. Tutumlarında değişim olmasının yolunun açılması için bu şiddeti gerçekleştirenler eylemlerinden sorumlu tutulmalı.”

Mısır’da geçici Başbakan’a mektup göndererek, cinsel şiddet ve 2011’deki “25 Ocak Devrimi”nden bu yana gösterilerde en ön sıralarda olan kadınlarla kız çocuklarına yönelik ayrımcılıkla mücadele etmesi için çağrıda bulunun. Ayaklanmadan bu yana, kadınlar dışlandı ve cinsiyetlerine özgü ihlallere maruz kaldı.