[SONA ERDİ] Uluslararası Af Örgütü (Amnesty International) Türkiye Şubesi Direktör Arıyor

Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi’nin merkezi İstanbul’da bulunan ofisinde görevlendirilmek üzere, şubenin genel yönetiminden sorumlu olacak bir direktör arıyoruz. Bu pozisyon liderlik vasfı yüksek, insanların sahip oldukları haklar konusunda tutkulu biri için önemli bir fırsat.

Görevin öncelikli odak noktaları Yönetim Kurulu ile iş birliği halinde kurumu temsil etmek ve kuruma liderlik etmek, üyelik ve aktivizmi büyütmek, mali büyüme için kaynak geliştirme stratejilerini hayata geçirmek, kurumun toplum nezdindeki pozitif imajının gelişimine katkıda bulunmak, savunuculuk stratejileri geliştirmek, devlet organları ve sivil toplum kuruluşları ile güçlü ilişkiler kurmak, insan haklarına kamu desteğini güçlendirmek ve kurumun çalışmalarını ülke çapında kalıcılaştırmak yolu ile etkinliğini artırmaktır. Tüm bunlar bu pozisyondan temel beklentilerdir.

Profil: Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi'nin Direktörde aradığı temel özellikler şunlardır:

I. Bilinen ve saygı duyulan ulusal veya tercihen uluslararası bir kuruluşa liderlik etmek ve yönetmek de dahil ilgili alanlarda kapsamlı deneyim sahibi olmak.

II. Yerel, ulusal, bölgesel ve küresel politik gerçekliklerin farkında olmak ve özellikle Uluslararası Af Örgütü'nün stratejik hedefleri ile ilgili insan hakları çalışmalarında yenilikçi çözümler sergilemek.

III. Tarafsız, yetkin ve güvenilir bir özgeçmişe sahip olmak.

IV. Liderlik, etkileme ve ikna, ekip yönetimi becerileri gelişmiş olmak.

Faydalar: Yurtiçinde ve yurtdışında saygın bir insan hakları kurumunda çalışacak, dünyanın her yerinden Amnesty International liderleri ve meslektaşlarınızın yer aldığı canlı bir ağın parçası olacaksınız.

  • Adayların aşağıda yer alan başvuru formları ve 4 sayfayı aşmayacak fotoğrafsız özgeçmişlerini konu satırında Ref: DIR0115 referans koduyla [email protected] adresine göndermelerini rica ederiz. Başvuru formu ve özgeçmişlerin İngilizce ve Türkçe olarak gönderilmesi gerekmektedir. Pozisyon ile ilgili iş tanımı ve aranan kişisel özellikleri de aşağıdaki bağlantılarda bulabilirsiniz.

Şube Direktörü İş Tanımı

Section Director Job Description

Başvuru Formu

Application Form

Yukarıda belirtilen şekilde yapılmayan başvurular kesinlikle değerlendirmeye alınmayacaktır.

Son başvuru tarihi 31 Temmuz 2019, saat 18.00’a kadardır.

Uluslararası Af Örgütü insan haklarına saygı gösterilmesi, insan hakları ihlallerinin engellenmesi ve bu hakların korunması için çalışan insanların oluşturduğu küresel bir harekettir. Vizyonu, her insanın İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi tarafından kabul edilen insan haklarına ve diğer tüm uluslararası insan hakları standartlarına erişebilmesini sağlamaktır.

Kuruluşumuzda yaş, din, ırk, cinsiyet, cinsiyet kimliği, cinsel yönelim, etnik köken, engellilik ve benzeri sebeplere dayalı ayrımcılık yoktur.