Türkiye’deki LGBT Mültecilerin Yaşadıkları Sorunlar ve Çözüm Önerileri Çalıştayı – 2014

Her yıl Kaos GL Derneği ve Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi tarafından Uluslararası Homofobi Karşıtı Buluşma etkinlikleri kapsamında, “Türkiye’deki LGBT Mültecilerin Yaşadıkları Sorunlar ve Çözüm Önerileri” başlıklı bir çalıştay düzenlenmektedir. Bu yıl 10 Mayıs 2014'te Ankara’da düzenlenen çalıştaya aralarında LGBT mültecilerin de olduğu 20 kişi katıldı.

Çalıştayda LGBT mültecilerin yaşadıkları sorunlar, bu alanda yapılan çalışmalar ve yakın zamanda yürürlüğe giren Yabancılar ve Uluslararası Koruma Yasasının LGBT mülteciler açısından değerlendirilmesi konu başlıklarında tartışmalar yürütüldü.

Kaos GL, Uluslararası Af Örgütü, Pozitif Yaşam Derneği (PYD), Mültecilerle Dayanışma Derneği (Mülteci-Der), İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfı (İKGV), Helsinki Yurttaşlar Derneği (HYD), AÜ SBF İnsan Hakları Merkezi, Ankara ve Mersin Barolarından katılımcılar yaptıkları çalışmalarla ilgili sunumlar gerçekleştirdi.