• Kadın Hakları

TÜRKİYE, SÖZLERİ EYLEME GEÇİR

Kadına Yönelik Şiddeti Ortadan Kaldırma Yükümlülüğü