Suriye/Türkiye: İnsan hakları deprem müdahalelerinin merkezinde olmalı

Uluslararası Af Örgütü, 6 Şubat ve 20 Şubat’ta Türkiye’nin güneydoğusu ile Suriye’nin kuzeyini yıkıma uğratan korkunç depremlerin ardından, insan haklarına ilişkin kaygılarını ve yetkililerin yükümlülüklerini ortaya koyan bir brifing yayımladı. Brifingde, her koşulda insan haklarının korunması gerektiği vurgulandı.

"Bu korkunç depremlerden kaynaklanan insani krizler hem Türkiye’de hem de Suriye’de önceden beri var olan kırılganlıkları daha da derinleştirerek insan hakları durumunun kötüleşmesine yol açtı”

Nils Muižnieks
UAÖ Avrupa Bölgesel Ofisi Direktörü

Uluslararası Af Örgütü Avrupa Bölgesel Ofisi Direktörü Nils Muižnieks konu hakkındaki açıklamasında, “Bu korkunç depremlerden kaynaklanan insani krizler hem Türkiye’de hem de Suriye’de önceden beri var olan kırılganlıkları daha da derinleştirerek insan hakları durumunun kötüleşmesine yol açtı” dedi. Muižnieks sözlerini şöyle sonlandırdı:

“Kriz zamanlarında insan hakları korumalarının, müdahalelerin merkezinde olması hayati önemdedir. Her iki ülkede yetkililerin insani yardımların etkili ve adil bir şekilde ulaştırılmasını sağlamaları ve uluslararası insan hakları standartlarını eksiksiz olarak karşılamaları şart.”

 Arka Plan

Suriye/Türkiye: Şubat Depremleri Hakkında İnsan Hakları Odaklı Bir Değerlendirme başlıklı brifing, Suriye’de ve Türkiye’de yaşam hakkıyla ilgili kaygılar, keyfi gözaltına karşı korunma, kişi güvenliği, işkence ve diğer türde kötü muameleye maruz bırakılmama, ifade ve örgütlenme özgürlüğü ve yerinden edilen kişilerin, mültecilerin, sığınmacıların ve göçmenlerin hakları dahil olmak üzere insan haklarını ilgilendiren birçok konunun ayrıntılarına yer veriyor.

Barınma, yeterli gıda, içme suyu, hijyen olanakları ve sağlık hizmetlerine erişim sağlanarak ekonomik, sosyal ve kültürel hakların korunması da elzemdir. 

Kadınlar, çocuklar, yerinden edilen kişiler, yaşlılar, engelliler, LGBTİ+’lar, etnik ve ırksal azınlıklar ve özellikle risk altındaki diğer grupların yaşadığı zorluklar yardım çalışmalarında muhakkak dikkate alınmalı ve çözüme kavuşturulmalıdır.

ŞUBAT DEPREMLERİ HAKKINDA İNSAN HAKLARI ODAKLI BİR DEĞERLENDİRME

BRİFİNG'İ OKU (TR)