Şiddet Sarmalındaki Kadın Mülteciler

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Dayanışma Günü’nün 32. yıl dönümünde mülteci kadınların sorunları her gün artarak devam ediyor. Yaşadıkları bölgelerde meydana gelen şiddetten etkilenerek ülkesinde yerinden edilmiş veya başka bir ülkede uluslararası koruma arayan kadınlar, sığındıkları ülkelerde yeni sorunlarla karşı karşıya.

Birleşmiş Milletler verilerine göre son iki buçuk yılda 2 milyon 249 bin Suriyeli ülkesini terk ederek komşu ülkelerde sığınma arıyor. Toplam mülteci nüfusunun yüzde 51’ini kadın ve kız çocukları oluşturuyor. 

Ürdün, Lübnan, Türkiye, Irak, Mısır ve diğer ülkelere sığınmış toplam Suriyeli mülteci nüfus ait yaş verileri

Yaş Erkek (I) Kadın (Q)
0-4 %9.2 %8.9
5-11 %9.7 %9.3
12-17 %6.7 %6.1
18-59 ".2 %.2
60  %1.2 %1.6

Birleşmiş Milletlerin verilerine göre Türkiye’deki toplam Suriyeli nüfus 700 bin. Türkiye’deki toplam Suriyeli mülteci nüfusunun yüzde 52’sini de kadın ve kız çocukları oluşturuyor. Hükümet yetkililerine göre, kayıtlı olmayan ve kamplarda ikamet etmeyen mültecilerle birlikte Türkiye’deki Suriyeli nüfus 1 milyon kişiye yaklaştı.

Türkiye’ye sığınmış toplam Suriyeli mülteci nüfus ait yaş verileri

Yaş Erkek (H.2) Kadın (Q.8)
0-4 .8 .8
5-11 .7 .6
12-17 %6.9 %7.3
18-59 .5 !.7
60  %1.2 %1.4

Başta Suriye olmak üzere Afganistan, İran, Irak ve Somali gibi ülkelerde yaşanan çatışmalardan etkilenen kadınlar hem kendi güvenlikleri hem de çocukların güvenliklerini sağlamaya çalışıyor. Kadınların yaşadıkları bölgelerdeki güvensiz ortamda cinsel taciz ve tecavüzle karşılaşma ihtimali çok yüksek. Uluslararası Koruma amacıyla farklı ülkelere göç ederek mülteci kamplarında ve ya şehirlerde yaşayan kadınlara devletler tarafından yeterli bir koruma sağlanmıyor. Eğitim, sağlık, barınma ve gıda ihtiyaçları için gerekli kaynaklar yaratılmıyor.

Ayrıca sığındıkları ülkelerde taciz, tecavüz ve zorla evlendirme ile karşı karşıya kalan kadınların sayısının arttığı iddialarına her gün yenisi ekleniyor.

Kadın ve çocuklar başta olmak üzere ülkelerinden kaçmak zorunda kalan mültecilere ve ülke içerisinde yerinden edilmiş kişilere daha etkin bir koruma sağlamak ve ihtiyaçlarını karşılamak için acil önlemler alınması için devletleri ve uluslararası toplumu daha aktif bir rol almaya çağırıyoruz.