Satın Alma Yönetim Sistemi için Tekliflerinizi Bekliyoruz

Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi’nin satın alma yönetim yapısını dijitalleştirerek cloud üzerinden kullanıma geçişi için tekliflerinizi bekliyoruz.

Projenin Amacı ve İhtiyaçlar

 • Yürütülen tüm satın alma işlemlerinin dijital bir platform üzerinden takibini ve yönetimini sağlamak.
   
 • UAÖ’ nün en yüksek kalitede istenilen mal ve hizmetleri mümkün olan en iyi fiyata, uygun miktarda, uygun yer ve zamanda en doğru kaynaktan almasını sağlamak.
   
 • En Yüksek Harcama Getirisi, Tarafsızlık ve Adil Rekabet, Tutarlılık, Hesap Verilebilirlik ve Şeffaflık ilkeleri ile yürütülen satın alma işlemlerinin dijital olarak yürütülmesi ve güvenli olarak arşivlenmesini sağlamak.
   
 • Platformun günümüz teknolojisi kullanılarak, uluslararası bulut tabanlı çözüm sunan yazılım/araçların kabiliyetlerini kullanılarak, web tabanlı, ölçeklenebilir ve genişletilebilecek bir yapıda geliştirilmesi.
   
 • Platform’da kuruma ilişkin özel bilgiler de yer alacağından, bu bilgilerin güvenliği ve gizliliği önem arz etmektedir. Çalışma tasarlanırken ve yazılım aşamasında yüklenici tarafından bu hususta gerekli tüm önlemlerin alınması öncelikli olacaktır.
   
 • Platformun görselliği, yüksek önem taşımaktadır. Yüklenici platformun tasarımının kullanıcı dostu olarak oluşturulmasından sorumludur.


Satın alma yönetim sistemi yazılım projesine ait teknik şartnameye buradan ulaşabilirsiniz. Yukarıda belirtilen ihtiyaçlar için fiyat bilgisini de içeren tekliflerinizi bekliyoruz. Lütfen tekliflerinizi konu satırında “Ref: SAYS0823” kodu ile [email protected] adresine iletiniz.

Teklif iletimi için son tarih: 15 Eylül 2023, saat: 17:30’dur.

“Uluslararası Af Örgütü 10 milyondan fazla üye ve destekçisiyle, 150'den fazla ülke ve bölgede faaliyet gösteren ve insan hakları ihlallerinin sona erdirilmesi için çalışan bir küresel harekettir.”