Polonya: Avrupa Konseyi kadınlara yönelik şiddetle mücadeledeki yetersizliği kınadı

Avrupa Konseyi’nin bugün yayımladığı kaygı verici yeni rapora göre Polonya kadınlara ve kız çocuklara yönelik şiddeti önlemekte ve bunlarla gerektiği gibi mücadele etmekte yetersiz kalıyor. Rapor hakkında bir açıklama yayımlayan Uluslararası Af Örgütü Kıdemli Kadın Hakları Kampanyacısı Monica Costa Riba şunları söyledi:

“Bu rapor, Polonyalı kadınların ve kız çocukların gayet iyi bildiği bir gerçeği doğruluyor: Hükümetin son derece kadın düşmanı tavırlarının kadınları ve kız çocukları günlük şiddet riski altına soktuğu ve karşı karşıya oldukları tehlikelerin her geçen gün arttığı gerçeğini.”

“Şiddete maruz bırakılan kişilere yönelik yeterli korumanın olmaması; çağdışı yasalar, mağduru suçlama kültürü ve cezasızlıkla bir araya geldiğinde yakıcı bir karışım ortaya çıkıyor.

Monica Costa Riba
UAÖ Kıdemli Kadın Hakları Kampanyacısı

“Şiddete maruz bırakılan kişilere yönelik yeterli korumanın olmaması; çağdışı yasalar, mağduru suçlama kültürü ve cezasızlıkla bir araya geldiğinde yakıcı bir karışım ortaya çıkıyor. Polonyalı parlamenterler onaya dayalı tecavüz tanımını kabul etmek gibi adımlar atarak bu acil sorunlarla baş etmek yerine, ülkeyi kadınlar ve kız çocuklar için daha tehlikeli hale getirmeye çalışıyor.”

“Bazı milletvekillerinin İstanbul Sözleşmesi’ni, toplumsal cinsiyet eşitliği ve LGBTİ+ haklarını sınırlandıran yeni ‘aile kanunu’ ile değiştirme girişimleri tamamen boşa çıkarılmalı ve kadın haklarında yeni bir sayfa açılmalıdır” diyen Costa Riba sözlerini şöyle sonlandırdı, “Şiddetten hayatta kalanları korumanın ve onaysız cinsel ilişkiyi tecavüz kabul etmenin zamanı geldi. Hükümet bu tavsiyelere uymalı ve İstanbul Sözleşme’ni eksiksiz uygulamak için kararlı adımlar atmalıdır.”

Arka Plan

Kadınlara yönelik şiddeti önleme ve bunlarla mücadele hakkında bir Avrupa Konseyi sözleşmesi olan İstanbul Sözleşmesi’nin uygulanmasını izlemekten sorumlu Kadınlara Yönelik Şiddetle ve Ev İçi Şiddetle Mücadele Konusunda Uzmanlar Grubu’nun (GREVIO) yayımladığı yeni rapor, Polonya’ya, “özgürce verilen onay kavramını eksiksiz biçimde yasa kapsamına almak ve mağdurun onayı olmadan gerçekleştirilen tüm cinsel eylemlere karşı uygun yaptırımların getirilmesini sağlamak için” Ceza Kanunu’ndaki tüm cinsel suçlarda değişiklik yapma çağrısında bulunuyor.

Rapor, Polonya’da tecavüzün kürtaja başvurmak için yasal bir gerekçe olarak sayılmasına rağmen, tecavüz sonucu gebeliği sonlandırmak isteyen kadınların karşı karşıya kaldığı zorluklara dikkat çekiyor. Kadınlar savcıdan gebeliğin tecavüz sonucu meydana geldiği şüphesine ilişkin belge almakta ve diğer pek konuda engellerle karşılaşıyor; bilgiye erişimde ve yasal olarak kürtaj yapan tıbbi hizmetlere sevkte zorluklar yaşıyor.

Doktorların “vicdani sebeplerle” kürtaj yapmayı reddettiği durumlar dahil olmak üzere kadınların zorluklarla karşı karşıya kaldığı durumlar için kolaylaştırıcı prosedürler oluşturulmalı ve uygulanmalıdır.