Mısır'daki Adil Olmayan Yargılanmalar ve Ölüm Cezaları Adaletle Dalga Geçiyor

Uluslararası Af Örgütü, El Minya'daki bir mahkemenin tek bir duruşmada 37 kişinin ölüm cezasını onaylaması ve 491 kişiye ömür boyu hapis cezası vermesinin, başka bir duruşmada ise 638 kişinin ölüm cezasına mahkum edilmesi yönünde karar vermesinin ardından Mısır'ın ceza adaleti sistemindeki büyük kusurlar konusuna uyarıda bulundu.

Uluslararası Af Örgütü Orta Doğu ve Kuzey Afrika Direktör Yardımcısı Hassiba Hadj Sahraoui “Bugün verilen karar bir kez daha Mısır'ın ceza adaleti sisteminin ne kadar keyfi ve seçici bir hal aldığını ortaya koyuyor. Mahkeme, adil yargılanmaya dair en basit ilkeleri bile küçümsedi ve güvenilirliğini tamamen yerle bir etti. Şimdi Mısır yetkililerinin mevcut sistemin ne adil, ne bağımsız, ne de tarafsız olduğunu kabul etmesinin zamanı. Mısır'ın yargı sistemi, yetkililerin baskı uygulayan bir mekanizmasının başka bir parçası olma riski taşıyor; geniş çaplı bir şekilde ölüm cezası ve ömür boyu hapis cezası veriyor. Kararın geçerli olmasına izin verilmemeli - verilen 37 ölüm cezası ve 491 ömür boyu hapis cezası kararları bozulmalı ve tüm sanıklar için ölüm cezası olasılığı olmadan yeniden adil yargılanmalar gerçekleştirilmeli" diye konuştu.

Tüm sanıklar, Ağustos 2013'te bir polis karakoluna düzenlenen saldırı ile bağlantıları ve yasaklanan Müslüman Kardeşler hareketine üyelik ile suçlanıyor. Onların vakalarındaki kararlar, hakimin delilleri incelemediği ya da savunmanın tanıkları çapraz sorguya almasına izin verilmediği, hiç adil olmayan davaların sonucunda verildi.

Savunma avukatlarının da sanıklar gibi 24 Mart'ta görülen ve mahkemenin 528 kişiyi ölüm cezasına mahkum ettiği duruşmaya katılması yasaklıydı.

Bugün aynı mahkeme, aralarında Müslüman Kardeşler Teşkilatı Rehberlik Konseyi Başkanı Muhammed Bedii’nin de olduğu 683 sanığın siyasi şiddet içeren davasını Mısır hukukunda bütün ölüm cezalarını mahkeme tarafından resmi olarak uygulanmadan önce inceleyen Baş Müftü’ye sevk etti.

Cinayet, cinayete teşebbüs, Adwa Polis Karakolu'nu yakmak, yasaklı bir gruba dahil olmak ve az önce bahsi geçen suçların işlemek maksadıyla beş kişiden fazla insanla toplanmakla suçlanıyorlar. Mahkemeye katılan Uluslararası Af Örgütü temsilcisi ayrıca, bu davanın özünde adil olmadığını rapor etti.

İki davada da, sanıklar mahkemeye getirilmedi.

Uluslararası Af Örgütü her koşulda ölüm cezasına karşı çıkar ve bunu en zalimane, onur kırıcı ve insanlık dışı ceza olarak görür.