Macaristan: Konteyner kamp yasası uluslararası hukukun aleni ihlalidir

Uluslararası Af Örgütü Avrupa Direktör Vekili Gauri Van Gulik, Macaristan Parlamentosu'nun tüm sığınmacıların, başvuruları yapılırken otomatik olarak gözaltına alınmasına izin veren birtakım yasa değişikliğiyle ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada, "Dünyanın en hassas durumdaki insanlarının bazılarını dikenli tellerinin ardındaki konteynerlerde otomatik olarak, bazen aylar boyunca gözaltına alma planları aşırıya kaçmanın da ötesinde. Bu yeni sınır koruma yasa paketi, Macaristan'ın mülteci ve göçmenlere yönelik saldırgan tavrının sadece en sonuncusu" denildi.

Van Gulik şöyle konuştu: "Çocuklara bile uygulanabilecek olan bu önlemler, uluslararası ve Avrupa hukukunun aleni bir ihlalidir. Bu aynı zamanda, mültecilerin usulüne aykırı bir şekilde, başvuruları işleme alınmaksızın Sırbistan'a zorla geri gönderilmesini sağlayacaktır. Biz Avrupa Birliği'ni harekete geçmeye ve böylesine yasadışı ve derin bir şekilde insanlık dışı önlemlerinin sonuçlarının olacağını Macaristan'a göstermeye çağırıyoruz. Tüm mültecileri ve göçmenleri konteynırlara atmak mülteci politikası değildir, onları görmezden gelmektir."

Arkaplan

Yeni yasaya göre, şimdiki ve gelecekteki sığınmacıların tümü, Sırbistan sınırının yakınındaki 'geçiş bölgesi'ne sevkedilecek ve sığınma başvurusu süresince konteynerlerden oluşan sınır kamplarında tutulacak. Bu, cinsiyete, yaşa ve hassasiyete bakılmaksızın tüm yetişkin sığınmacılara, onlarla seyahat eden çocuklara ve 14 yaşın üzerindeki refakatsiz çocuklara uygulanacak.

Bu tedbirler, Eylül 2015'ten beri yürürlükte olan ve en azından Eylül 2017'ye kadar yürürlükte kalacak olan "toplu göç nedeniyle kriz durumu" olarak adlandırılan bir yasa sırasında uygulanacak.

Sığınmacıların gözaltına alınması her zaman son bir önlem olmalıdır ve keyfi olarak uygulanmamalı ve yargı denetimi ve çözüm yoluna başvurulmaksızın uygulanmamalıdır. Çocuklar hiçbir zaman yalnızca göç statüsünden dolayı alıkoyulmamalıdır.