‘Haklarımız 70 Yaşında’ kampanyasıyla hayatla iç içe geçmiş insan hakları hatırlatılacak

➡️ Haklarimiz70.Yaşinda.Org ⬅️

Uluslararası Af Örgütü, 10 Eylül 2018 tarihi itibariyle “Haklarımız 70 Yaşında” kampanyasını başlattı. Yıl sonuna kadar devam edecek kampanya, bu sene 70. yaşını kutlayan İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ni merkeze alıyor. Kampanya, çoğu zaman fark edilmeyen ancak günlük hayatın içine işleyen insan haklarını hatırlatmayı, ve buradan hareketle insan hakları ile ilgili farkındalık yaratmayı hedefliyor.

Kampanya kapsamında sergi, insan hakları eğitimi, paneller ve sokak etkinlikleri düzenlenecek; ayrıca dijital platformda videolar ve farklı türde içeriklere yer verilecek. Ayrıca, Uluslararası Af Örgütü, kampanya kapsamında İstanbul Maratonu’nda haklar için koşacak. “Haklarımız 70 Yaşında” İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nde yer alan beş hakka odaklanıyor: Madde 13’te düzenlenen “Serbestçe dolaşma hakkı”, Madde 16’da düzenlenen “Herkesin evlenme ve aile kurma hakkı”, Madde 23’te düzenlenen “Çalışma ve adil çalışma hakkı”, Madde 24’te düzenlenen “Herkesin dinlenme ve ücretli izin hakkı” ile Madde 27’de yer alan “Kültürel yaşama katılma ve güzel sanatlardan zevk alma hakkı”.

Uluslararası Af Örgütü Kampanyalar ve Savunuculuk Direktörü Ruhat Sena Akşener, kampanyaya dair yaptığı açıklama “Bugün dünyadaki gelişmelere baktığımızda, haklarımızı bilmeye ve talep etmeye her zamankinden daha fazla ihtiyacımız olduğu aşikar. Ancak halen insan hakları, gündelik hayatımızı etkilemeyen, çok da ihtiyaç duymadığımız bir lüks gibi ele alınıyor. Oysa yaz tatiline gidebilmekten, sevdiğimiz kişiyle evlenmeye; istediğimiz işe başvurmaktan, bir konsere gitmeye dek insan hakları hayatımızla iç içe geçmiş durumda ve yaptığımız çoğu şey İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’yle korunuyor” dedi.

“Haklarımız 70 Yaşında” kampanyasıyla insanların gündelik hayatına nüfuz etmeyi amaçladıklarını belirten Akşener, sözlerine şöyle devam etti:

“İnsan haklarına dair kalıplaşmış önyargıların ve yanlış anlaşılmaların önüne geçmek, aslında insan haklarının insanların hayatına ne kadar büyük katkılar sunduğunu göstermek istiyoruz. Kampanya kapsamında çeşitli belediyeler, kurumlar ve sanatçılarla iş birliği yapacağız ve çeşitli aktiviteler düzenleyerek insanlara ulaşmayı hedefliyoruz.”

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi nedir?

II. Dünya Savaşı sırasında yaşanan büyük yıkımın sonucunda devletler uluslararası barışı yüceltmek ve çatışmaları önlemek amacıyla bir araya geldiler ve 1945 yılında Birleşmiş Milletler’i kurdular. 10 Aralık 1948’de aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 48 ülkenin kabul oyuyla İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ilan edildi. Bu yıl 70. yılını kutlayan beyanname, uluslararası insan haklarının temel metni kabul ediliyor.

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, bütün insanların, din, dil, ırk, etnik köken, cinsiyet ve cinsel yönelimlerinden bağımsız olarak eşit ve özgür olduğunu söylemeye cesaret ederek, tarihte önemli bir kırılma yaratmıştır. İlk kez küresel bir sözleşme, siyaseti değil, insanları merkezine almıştır.

➡️ Haklarimiz70.Yaşinda.Org ⬅️